Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_IP_00033 - Interpellatie van raadsleden Ilse De Schutter, Ilse van Dienderen: Sluiting Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout tegen 2024

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00033 - Interpellatie van raadsleden Ilse De Schutter, Ilse van Dienderen: Sluiting Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout tegen 2024 2023_IP_00033 - Interpellatie van raadsleden Ilse De Schutter, Ilse van Dienderen: Sluiting Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout tegen 2024

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter

Gericht aan

Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

di 28/02/2023 - 23:51

Toelichting

Beste Schepen,

Er komt een grote verschuiving bij de ziekenhuizen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) aan. In de loop van 2023-2024 wordt het Sint- Erasmusziekenhuis aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout volledig leeggehaald. U vindt het verstandiger om het zorgaanbod van Sint-Erasmus gefaseerd op te nemen in andere sites. 

Het Erasmus ziekenhuis staat op gronden van de stad die in erfpacht zijn. Deze gronden gaan dan terug naar de stad. Dit geeft een enorme opportuniteit om in samenspraak met bewoners, het district in dialoog te gaan om een zo zinvol mogelijke invulling te geven aan de dan lege site.

Wat mij zorgen baart is de ambulante zorg van UKJA ( kinder- en jeugdpsychiatrie). Op termijn kan die afdeling naar het gerenoveerde UKJA op de Middelheimsite, maar in afwachting hiervan moet er nog een nieuwe tijdelijke locatie worden gezocht. Vandaar mijn vraag: 

  • Hoe ver staat het in uw zoektocht naar een nieuwe tijdelijke locatie voor de ambulante zorg van UKJA? Is deze zoektocht al gestart? 
  • Hoe lang is "tijdelijk"? Wanneer zal de nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrie gerealiseerd zijn? 

De polikliniek is heel belangrijk voor de buurt, omdat ze zo laagdrempelig is.

  •  Kan de polikliniek blijven zodat er een laagdrempelig zorgaanbod voor de buurt blijft?

Op de campus van Erasmus zit vandaag nog dienstencentrum De Vrijgeweide van het Zorgbedrijf. 

  • Blijft het dienstencentrum daar? Heeft het Zorgbedrijf al bekeken wat het met dat dienstencentrum gaat doen? 

Ook zijn er bezorgdheden rond het personeel.

  • Kan u bevestigen dat de sluiting van het Sint-Erasmusziekenhuis tegen 2024 en het Sint-Elisabethziekenhuis tegen 2030 geen besparingsplan is van ZNA?
  • Kan het personeel allemaal blijven?

Het districtscollege vraagt een gesprek. Ze formuleerden verschillende buurtnoden zoals nood aan open ruimte, sportinfrastructuur, de polikliniek, publieke en sociale functies, geestelijke, preventieve gezondheidszorg, het dienstencentrum...

  • Wanneer plant u een gesprek in?
  • Welke buurtnoden zal ZNA/het college meenemen?