Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: graag adviezen van de districten en de adviesraden (van de districten)

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: graag adviezen van de districten en de adviesraden (van de districten) 2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: graag adviezen van de districten en de adviesraden (van de districten)

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

ma 06/03/2023 - 13:19

Toelichting

Motivatie van het amendement

Voor verenigingen kan dit reglement toch een serieuze impact hebben op hun budgettaire situatie.

Heel wat van die verengingen kloppen aan bij de districten voor ondersteuning van hun evenementen. 

In de districten zijn verschillende adviesraden actief - lokale jeugd- en seniorenraad, lokale sportraad, ...

Districten noch adviesraden zijn betrokken geweest bij de opmaak van dit reglement.

Om die redenen vragen we een verdaging van het reglement.


Amendement:

De raad wenst advies in te winnen van de districten en de adviesraden. De raad vraagt het college dit reglement pas te agenderen nadat de adviezen zijn ingewonnen.