Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_AM_00007 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46 inzetten voor sociaal wonen voor grote gezinnen

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_AM_00007 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46 inzetten voor sociaal wonen voor grote gezinnen 2023_AM_00007 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: Voormalige pastorie Sint-Anna, Goedendagstraat 46 inzetten voor sociaal wonen voor grote gezinnen

Motivering

Indiener(s)

Joris Giebens, Ilse van Dienderen

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

ma 06/03/2023 - 17:42

Toelichting

Gezien de grote nood aan betaalbare woning voor grote gezinnen in de stad, beslist de gemeenteraad om het besluit alsvolgt aan te passen:


Artikel 1

De gemeenteraad keurt de verkoop goed van beslist om de voormalige pastorie Sint-Anna op en met grond en alle verdere aanhorigheden gestaan en gelegen Goedendagstraat 46, 2140 Borgerhout gekend ten kadaster onder Antwerpen 25ste afdeling, sectie A, percelen 24D48 en 24N45, met  een totale kadastrale oppervlakte van 199 m² tegen een minimumprijs van 320.000,00 EUR, onder volgende voorwaarden: in te zetten voor de doelstelling sociaal wonen uit het bestuursakkoord.

Daarom gaan de stad en AG Vespa in gesprek met Woonhaven / de Antwerpse Woonmaatschappij met als doelstelling het gebouw in te zetten voor sociaal wonen.

  • het eigendom via biedingen onder gesloten omslag te koop aanbieden aan de voormelde minimumprijs, zodat, zodra deze wordt bekomen, er zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad een overeenkomst met de koper kan gesloten worden;
  • indien de biedingen onder gesloten omslag geen kandidaat-koper opleveren, kan het eigendom verder aan vaste prijs te koop gesteld worden;
  • op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing.