Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_AM_00006 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter: nieuw overlegmodel: graag advies van de huidige (af te schaffen) adviesraad

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_AM_00006 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter: nieuw overlegmodel: graag advies van de huidige (af te schaffen) adviesraad 2023_AM_00006 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter: nieuw overlegmodel: graag advies van de huidige (af te schaffen) adviesraad

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen, Ilse De Schutter

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

ma 06/03/2023 - 17:01

Toelichting

De Groen fractie wenst een amendement op dit besluit in te dienen.

Blijkbaar is de huidige adviesraad niet betrokken geweest bij de opmaak van het nieuwe overlegmodel. Het ware toch kies om de adviesraad te bevragen over dit nieuwe model. Vandaar dat de Groen-fractie voorstelt dit punt te verdagen tot er advies ingewonnen is over het nieuwe overlegmodel

Amendement:

De raad wenst advies in te winnen over het nieuwe overlegmodel met de huidige adviesraad. De raad vraagt het college dit overlegmodel pas te agenderen nadat het advies is ingewonnen.