Terug gemeenteraad

Mon 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis De raden en voorafgaande raadscommissies (27 februari 2023 t/m 2 maart 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming

AG VESPA

Bouwprojecten Stad
Vastgoed

Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving
Sociale Interventie

Ondernemen en Stadsmarketing

Marketing en Communicatie

Politiezone Antwerpen

Personeel

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Welzijn

Stadsbeheer

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal
Groen en Begraafplaatsen
Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Ruimtelijke Ordening

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Onderwijs
Sport

B-punten

Personeel & Organisatie

Strategische Coördinatie

Besloten zitting

A-punten

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Politiezone Antwerpen

Juridische dienst
Personeel
Stafdienst

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen