Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 03/03/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

B-punten

Personeel & Organisatie

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

B-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

Financiën

A-punten

B-punten

Chartaal

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

AG Digipolis Antwerpen

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Maatschappelijke Hulp

Welzijn

Wonen

B-punten

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen


Publicaties

Besluitenlijst