Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 06/03/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812.706.877.

Op 24 december 2021 (jaarnummer 10427)  keurde het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota met Zet U vzw voor 2023 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad zet de strijd tegen armoede verder.

Zet U vzw ontvangt voor het project 'buurtrestaurants' in 2023 een ondersteuning van om volgende projectdoelstellingen te behalen: 

  • Projectresultaat 1: Maaltijden aanbieden
  •  Projectresultaat 2: Gezonde warme maaltijden aanbieden
  •  Projectresultaat 3: Outreachend werken
  •  Projectresultaat 4: Dagschotel
  •  Projectresultaat 5: Social delivery
  •  Projectresultaat 6: City Pirates
  •  Projectresultaat 7: Tewerkstelling

Met deze nominatieve toekenning ontvangt Zet U vzw een bijkomende ondersteuning van 232.599,00 EUR om 100.000 extra maaltijden aan te kunnen bieden in 2023. Het verkocht aantal maaltijden wordt opgevolgd via een maandelijkse rapportage.

Het vast bureau en het college zullen hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de gewijzigde ondersteuning vastleggen in een addendum aan de afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Exploitatietoelage:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBudgetJaar
4402505000
2HMS050101A00000
6496800
BuurtrestaurantsZet U vzw232.599,00 EUR2023


De toewijzing gebeurt vanuit de rubriek ‘nog te bepalen’ op hetzelfde boekingsadres.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 232.599,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812.706.877 voor het project Buurtrestaurants.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.