Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 06/03/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring 2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 29 april 2019 (jaarnummer 56) vaardigde de raad voor maatschappelijk welzijn mevrouw Karen Maes af als lid van de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. 

In zitting van 30 januari 2023 (jaarnummer 2) nam de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de verhindering van mevrouw Karen Maes als raadslid met ingang van 27 februari 2023 tot en met 26 juni 2023.
Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om gedurende de verhindering van Karen Maes:

  • de heer Joris Giebens af te vaardigen namens OCMW Antwerpen als lid van de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.

Argumentatie

De Groen-fractie wenst mevrouw Karen Maes gedurende de periode van haar verhindering te laten vervangen. Daartoe wijzen zij de heer Joris Giebens aan.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur

De autonome verzorgingsinstelling, artikel 500
De bepalingen van dit decreet met betrekking tot de welzijnsvereniging zijn van toepassing op de autonome verzorgingsinstelling, met uitzondering van artikel 286, § 2, 5°, artikel 485, derde lid, artikel 489 en artikel 490, met dien verstande dat het woord "welzijnsvereniging" wordt gelezen als "autonome verzorgingsinstelling".

Welzijnsvereniging, artikel 484
§ 1. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
...
 Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij een verhindering kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst van de betrokken vertegenwoordiger, samen een vertegenwoordiger aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen.

Memorie van toelichting bij artikel 484 
...
In het derde lid wordt de procedure voor de aanwijzing van een vertegenwoordiger in de organen van de welzijnsvereniging in het geval van de beëindiging van het mandaat of van verhindering van de vertegenwoordiger van het OCMW anders omschreven. De vorige formulering deed vermoeden dat hiervoor een akte van voordracht vereist was, wat niet het geval is. 

Regelgeving: bevoegdheid

Ingevolge artikel 78, tweede lid, 5° van het Decreet over het Lokaal Bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de heer Joris Giebens  wordt afgevaardigd namens OCMW Antwerpen in de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen gedurende de verhindering van Karen Maes. 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het vast bureau.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.