Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 06/03/2023 - 21:00 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

HD 1.

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
HD 1.

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Opening zitting

Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De notulen van de fysieke zitting van 30 januari 2023 zijn digitaal beschikbaar in eBv.

HD 1.

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
HD 1.

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

2023_RMW_00006 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In zitting van 29 april 2019 (jaarnummer 56) vaardigde de raad voor maatschappelijk welzijn mevrouw Karen Maes af als lid van de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. 

In zitting van 30 januari 2023 (jaarnummer 2) nam de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de verhindering van mevrouw Karen Maes als raadslid met ingang van 27 februari 2023 tot en met 26 juni 2023.
Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om gedurende de verhindering van Karen Maes:

 • de heer Joris Giebens af te vaardigen namens OCMW Antwerpen als lid van de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.
Argumentatie

De Groen-fractie wenst mevrouw Karen Maes gedurende de periode van haar verhindering te laten vervangen. Daartoe wijzen zij de heer Joris Giebens aan.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur

De autonome verzorgingsinstelling, artikel 500
De bepalingen van dit decreet met betrekking tot de welzijnsvereniging zijn van toepassing op de autonome verzorgingsinstelling, met uitzondering van artikel 286, § 2, 5°, artikel 485, derde lid, artikel 489 en artikel 490, met dien verstande dat het woord "welzijnsvereniging" wordt gelezen als "autonome verzorgingsinstelling".

Welzijnsvereniging, artikel 484
§ 1. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
...
 Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij een verhindering kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst van de betrokken vertegenwoordiger, samen een vertegenwoordiger aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen.

Memorie van toelichting bij artikel 484 
...
In het derde lid wordt de procedure voor de aanwijzing van een vertegenwoordiger in de organen van de welzijnsvereniging in het geval van de beëindiging van het mandaat of van verhindering van de vertegenwoordiger van het OCMW anders omschreven. De vorige formulering deed vermoeden dat hiervoor een akte van voordracht vereist was, wat niet het geval is. 

Regelgeving: bevoegdheid

Ingevolge artikel 78, tweede lid, 5° van het Decreet over het Lokaal Bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de heer Joris Giebens  wordt afgevaardigd namens OCMW Antwerpen in de algemene vergadering van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen gedurende de verhindering van Karen Maes. 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het vast bureau.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
1.

2023_RMW_00003 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Zorgbedrijf Antwerpen - Raad van bestuur. Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2023_RMW_00003 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Zorgbedrijf Antwerpen - Raad van bestuur. Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

2023_RMW_00003 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Zorgbedrijf Antwerpen - Raad van bestuur. Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In zitting van 29 april 2019 (jaarnummer 59) vaardigde de raad voor maatschappelijk welzijn mevrouw Karen Maes af als lid van de algemene vergadering van Zorgbedrijf Antwerpen.
In zitting van 20 december 2021 (jaarnummer 55) vaardigde de raad voor maatschappelijk welzijn mevrouw Karen Maes af als lid van de raad van bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen.

In zitting van  30 januari 2023 (jaarnummer 2) nam de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de verhindering van mevrouw Karen Maes als raadslid met ingang van 27 februari 2023 tot en met 26 juni 2023.
Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om gedurende de verhindering van Karen Maes:

 • mevrouw Ilse De Schutter af te vaardigen namens OCMW Antwerpen als lid van de algemene vergadering van Zorgbedrijf Antwerpen;
 • mevrouw Ilse De Schutter af te vaardigen namens OCMW Antwerpen als lid van de raad van bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen.
Argumentatie

De Groen-fractie wenst mevrouw Karen Maes gedurende de periode van haar verhindering te laten vervangen. Daartoe wijzen zij mevrouw Ilse De Schutter aan.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur

Welzijnsvereniging, artikel 484
§ 1. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
... 
Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij een verhindering kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst van de betrokken vertegenwoordiger, samen een vertegenwoordiger aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen.

Memorie van toelichting bij artikel 484 
...
In het derde lid wordt de procedure voor de aanwijzing van een vertegenwoordiger in de organen van de welzijnsvereniging in het geval van de beëindiging van het mandaat of van verhindering van de vertegenwoordiger van het OCMW anders omschreven. De vorige formulering deed vermoeden dat hiervoor een akte van voordracht vereist was, wat niet het geval is. 

Regelgeving: bevoegdheid

Ingevolge artikel 78, tweede lid, 5° van het Decreet over het Lokaal Bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat mevrouw Ilse De Schutter wordt afgevaardigd namens OCMW Antwerpen in de algemene vergadering van Zorgbedrijf Antwerpen gedurende de verhindering van Karen Maes. 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat mevrouw Ilse De Schutter wordt afgevaardigd namens OCMW Antwerpen in de raad van bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen gedurende de verhindering van Karen Maes.  

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het vast bureau.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2.

2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring

2023_RMW_00004 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening - "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord". Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95, 2060 Antwerpen. Stopzetting opdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Fase 

Bestuursorgaan 

Datum 

Jaarnummer

Goedkeuring geïntegreerd patrimoniumbeheer - AG VESPA. Overeenkomst 2019-2024

raad voor maatschappelijk welzijn

25 november 2019

99

Goedkeuring selectie en projectdefinitie ‘2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord’

vast bureau 

17 januari 2020 

10

Goedkeuring Architectuuropdracht “2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord”. Aanstellen architect . Gunning. Vastlegging krediet. Overeenkomst. Ondertekening

vast bureau 

10 juli 2020 

194

Goedkeuring overname architectenovereenkomst en opdracht aan AG Vesparaad voor maatschappelijk welzijn23 november 202054


Het college keurde op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7591) de aanvraag tot omgevingsvergunning goed.
Projectprogramma "2060 Centraal" bestond uit:

- Renovatieproject in de Kerkstraat 45 met een grootteorde van 2.537m² (exclusief kelder van 826m²):

 • sociaal centrum Seefhoek; 
 • sociaal centrum Dam;
 • sociaal centrum De Vondel;
 • geïntegreerd breed onthaal (een nog te ontwikkelen samenwerking);

- Nieuwbouwproject in de Constitutiestraat 95 met een grootteorde van 403m² (exclusief kelder van 115m²):

 • centraal onthaalbureau Coevelt;
 • Webpunt;
 • maatschappelijke participatie: Vrijwilligerswerking Wegwijzer en Dienst Vrije tijd;
 • buurtsecretariaat.

Er werden twee beroepschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning en op 16 februari 2022 werd ongunstig advies ontvangen van de provinciale omgevingsambtenaar.
Op 25 april 2022 werd een gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om tegemoet te komen aan de argumenten van beroepsindieners en de opmerkingen in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. De wijziging van het ontwerp kwam tegemoet aan de bezwaren door een inkrimping van het programma: de nieuwbouw ter hoogte van de Constitutiestraat 95 kwam te vervallen.
Op 10 juni 2022 werden opnieuw 3 beroepschriften ingediend, waarop de provinciale omgevingsambtenaar op 1 juli 2022 het afleveren van een vergunning door de bestendige deputatie negatief adviseert.

Op basis van het verslag provinciale omgevingsambtenaar en de analyse van advocatenkantoor DLA Piper, dewelke op 1 juli 2022 aan AG Vespa werden bezorgd, heeft het directiecomité van AG Vespa, die het project in opdrachthouderschap heeft, op 4 juli 2022 geoordeeld dat de bezwaren te substantieel zijn om het risico aan te gaan op een weigering van vergunning door de bestendige deputatie. Gelet op de inhoud van het tweede negatieve advies van de provinciale omgevingsambtenaar, leek de kans eerder klein dat de deputatie tegen dit advies in toch een vergunning zal afleveren. Bij een negatieve deputatiebeslissing zal er opnieuw moeten worden begonnen, maar ligt er wel een formele weigeringsbeslissing voor met betrekking tot het gewijzigde project. Daarom heeft het directiecomité van AG Vespa beslist om de vergunning in te trekken.

Op 5 juli 2022 werd de vergunningsaanvraag ingetrokken door advocatenkantoor DLA Piper in het omgevingsloket.

Argumentatie

Advies van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening
Een hertekening van het programma - die rekening houdt met de geformuleerde bezwaren in de beroepsprocedure - betekent zonder meer minder dienstverleningsprogramma tegen een hogere kostprijs.
Daarnaast zijn de haalbaarheid, de verdere planning, de extra kosten die een nieuw dossier genereert en het behoud van de toegewezen Vlaamse subsidie onzeker.
Daarom geeft de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening er de voorkeur aan de huidige opdracht stop te zetten, terug te grijpen naar haar oorspronkelijke, volledige programma van eisen en een nieuw project op te starten.
Zo kan AG Vespa op zoek naar een alternatieve locatie, een voortraject en studie opzetten, correct budgetteren en zo realisatie maximaal garanderen.
De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening oordeelt dat een verderzetting van het project "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord" op deze locatie geen toekomst meer heeft.
AG Vespa geeft aan dat er voor het oorspronkelijk en volledig programma geen alternatief is binnen de huidige vastgoedportefeuille van de stad Antwerpen en het OCMW. Het scherpstellen van het minimaal en optimaal programma inclusief bijhorende budget zijn sturend tijdens de zoektocht naar (een) alternatieve locatie(s).
Door de stopzetting van het bouwproject en in afwachting van (een) alternatieve locatie(s) blijven onder andere de drie sociale centra (Seefhoek, Dam en De Vondel) actief vanuit hun huidige locatie.
Omdat sociaal centrum De Vondel deel uitmaakt van de Stuivenbergsite is het van belang goed af te stemmen met de verschillende betrokkenen binnen deze te herontwikkelen stedelijke site.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot inhousetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80% van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon”.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave komt op 492.333,71 EUR inclusief btw.


Bedrag in EUR inclusief btwBestelbonnummers

bij aanvang van het project in het kader van vooronderzoeken 

52.308,26 EUR

4004027576, 4104007847, 4004027612, 4004027613, 9004026714, 9004026719

4004024934, 4004026309,

4104007193

doorgerekend binnen opdrachthouderschap

410.551,31 EUR

4004028518, 4004028519 & 4004031466

eindafrekening en stopzetting dient nog doorgefactureerd te worden

29.474,14 EUR

Verbrekingsvergoeding META: 10% van resterend ereloon 277.976,82 EUR inclusief btw27.797,68 EUR inclusief btw
Eindafrekening Inter (Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid)1.676,46 EUR inclusief btw

TOTAAL

492.333,71 EUR


Ter beschikking gesteld via OHS

6.774.053,33 EUR


Resterend saldo dat niet meer wordt opgenomen

6.281.719,62 EURBeleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken
2HMS050303P08476 - Kerkstr45_clusteringSC206

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.
Stemden nee: PVDA. 
Hebben zich onthouden: Groen.

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de stopzetting van de opdracht "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord", gelegen aan de Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95 te 2060 Antwerpen, goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat het opdrachthouderschap voor project "2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord", gelegen aan de Kerkstraat 45-Constitutiestraat 95 te 2060 Antwerpen met AG Vespa stopt en dat het resterend saldo van 6.281.719,62 EUR inclusief btw dat ter beschikking werd gesteld, niet zal opgenomen worden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
3.

2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00005 - Ondersteuning. Armoedebestrijding - Zet U vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812.706.877.

Op 24 december 2021 (jaarnummer 10427)  keurde het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota met Zet U vzw voor 2023 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad zet de strijd tegen armoede verder.

Zet U vzw ontvangt voor het project 'buurtrestaurants' in 2023 een ondersteuning van om volgende projectdoelstellingen te behalen: 

 • Projectresultaat 1: Maaltijden aanbieden
 •  Projectresultaat 2: Gezonde warme maaltijden aanbieden
 •  Projectresultaat 3: Outreachend werken
 •  Projectresultaat 4: Dagschotel
 •  Projectresultaat 5: Social delivery
 •  Projectresultaat 6: City Pirates
 •  Projectresultaat 7: Tewerkstelling

Met deze nominatieve toekenning ontvangt Zet U vzw een bijkomende ondersteuning van 232.599,00 EUR om 100.000 extra maaltijden aan te kunnen bieden in 2023. Het verkocht aantal maaltijden wordt opgevolgd via een maandelijkse rapportage.

Het vast bureau en het college zullen hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de gewijzigde ondersteuning vastleggen in een addendum aan de afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Exploitatietoelage:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectUitvoerderBudgetJaar
4402505000
2HMS050101A00000
6496800
BuurtrestaurantsZet U vzw232.599,00 EUR2023


De toewijzing gebeurt vanuit de rubriek ‘nog te bepalen’ op hetzelfde boekingsadres.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 232.599,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Zet U vzw, Mechelsesteenweg 128-136, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0812.706.877 voor het project Buurtrestaurants.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Notulen vorige zitting

Behandeld

Notulen vorige zitting

Notulen vorige zitting

Motivering