Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 21/04/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

Stafdienst

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

B-punten

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Loopbaancentrum

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Onderhoud

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

B-punten

Stafdienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

B-punten

Kinderopvang

Cultuur

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Stafdienst

Werk / De Grote Verbinding

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

B-punten

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst