Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 10/02/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

B-punten

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

B-punten

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Stadsprojecten

Vastgoed

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Onderwijs

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

Thesaurie

B-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

Stafdienst

Interne Audit

B-punten

Interne Audit

AG Digipolis Antwerpen

B-punten

AG Digipolis Antwerpen

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk / De Grote Verbinding

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Maatschappelijke Hulp

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Mobiliteit

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren


Publicaties

Besluitenlijst