Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 24/03/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

Stadsarchief

B-punten

Districtswerking

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Loopbaancentrum

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Pensioenen en Verzekeringen

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

B-punten

Business en Innovatie

Marketing en Communicatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

Stafdienst

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Leefmilieu

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren


Publicaties

Besluitenlijst