Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00649 - Klimaat & Leefmilieu - Deelname Green Deal Eiwitshift op ons bord - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00649 - Klimaat & Leefmilieu - Deelname Green Deal Eiwitshift op ons bord - Goedkeuring 2023_CBS_00649 - Klimaat & Leefmilieu - Deelname Green Deal Eiwitshift op ons bord - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad  keurde op 14 december 2020 (jaarnummer 775) het Antwerpse klimaatplan ‘Antwerpen voor klimaat’ goed.

Het college keurde op 6 mei 2022 (jaarnummer 3473) de Antwerpse voedselstrategie goed.  

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid lanceerde op 26 april 2021 de ‘Green Deal Eiwitshift op ons bord’ (zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/green-deal-eiwitshift).

Argumentatie

Het doel van de Green Deal 'Eiwitshift op ons bord' is de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitrijke producten in het voedingspatroon te verbeteren en streeft naar een milieuverantwoord en gezond voedingspatroon. Vlaanderen beoogt een eiwitverhouding waarbij tegen 2030 60% van onze eiwitbehoefte wordt ingevuld door plantaardige eiwitbronnen en 40% door dierlijke.

De Green Deal wordt getrokken door het Departement Omgeving in samenwerking met het Agentschap Zorg & Gezondheid, het departement Landbouw & Visserij, KU Leuven, Next Food Chain, The Shift, Universiteit Gent, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Partners kunnen altijd toetreden tot deze Green Deal en geven hiervoor minstens één actie op die ze zullen ondernemen.

De Green Deal 'Eiwitshift op ons bord' sluit nauw aan bij de Antwerpse voedselstrategie. Die stelt dat Antwerpen mee de Vlaamse eiwittransitie zal realiseren en inzet op initiatieven om meer plantaardig aanbod op het menu te krijgen.

Stad Antwerpen wil om die reden toetreden toe tot de Green Deal 'Eiwitshift op ons bord' en dient volgende trajecten in:

  • Het integreren van eiwittransitie en voedselverspilling in het nieuwe aankoopcontract voor bedrijfsrestaurant Den Bell. In 2023 wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten met een concessionaris voor het restaurant. Er zal, in overleg met de concessionaris, een focus gelegd worden inzake duurzame catering met de nadruk op de eiwittransitie. Dit houdt geenszins een verbod of uitfasering van bepaalde productcategorieën in.
  • Het informeren van de horeca over de mogelijkheden van eiwittransitie. Informatie, oproepen en inspiratie die relevant zijn voor hun business, worden  met horecaondernemers gedeeld. Zo informeert de stad Antwerpse ondernemers over de eiwittransitie via het project 'Boon voor A' waar tot 30 restaurants begeleid worden om hun menukaart om te zetten naar een duurzame en toekomstbestendige kaart. In 2023 (4de kwartaal) is hiervan het slotevent. De deelnemers kunnen volgend jaar in de kijker gezet worden;
  • Het project Smakelijke school. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school. Op die manier wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau verhogen. Via het ondersteuningsreglement stimuleren we de Antwerpse kleuter- en basisscholen om gezonde, vegetarische voeding aan te bieden aan de kinderen. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelname aan de Green Deal 'Eiwitshift op ons bord' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3