Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00527 - Politiezone Antwerpen - Verzekeringen. Jaarpremies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00527 - Politiezone Antwerpen - Verzekeringen. Jaarpremies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00527 - Politiezone Antwerpen - Verzekeringen. Jaarpremies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde de gunning van volgende verzekeringscontracten goed:

 • het contract algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand op basis van bestek GAC_2017_00032 - perceel 1 aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654, in zitting van 23 november 2018 (jaarnummer 10362);
 • het contract burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen op basis van bestek GAC_2017_00032 - perceel 8 aan Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.483.367, in zitting van 23 november 2018 (jaarnummer 10362);
 • het contract objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffingen op basis van bestek GAC_2017_00032 - perceel 9 aan Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.483.367, in zitting van 23 november 2018 (jaarnummer 10362);
 • het contract burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en omnium voor het wagenpark van Politiezone Antwerpen op basis van bestek GAC_2018_00563 aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654,  in zitting van 11 oktober 2019 (jaarnummer 8286);
 • het contract arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering voor de groep Antwerpen op basis van bestek GAC_2018_00533 - perceel 1 aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654, in zitting van 25 oktober 2019 (jaarnummer 8705);
 • het contract brandverzekering op basis van bestek GAC_2020_01138 - perceel 1A aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654, in zitting van 23 oktober 2020 (jaarnummer 8842);
 • het contract reisverzekering voor dienstreizen op basis van een meerjarenopdracht aan Chubb European Group SE, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde, ondernemingsnummer 0867.068.548, in zitting van 15 januari 2021 (jaarnummer 337);
 • het contract omniumverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaart en verzekering uitgebreide rechtsbijstand voor het gebruik van drones door Politiezone Antwerpen aan Vuylsteke verzekeringen, Iepersestraat 50, 8890 Moorslede, ondernemingsnummer 0402.773.593, in zitting van 9 juli 2021 (jaarnummer 5526).

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de politiebegroting 2023 - gewone en buitengewone begroting - goed (jaarnummer 674).

Argumentatie

Om de verzekeringspremies tijdig te kunnen betalen, vraagt de dienst aankoop van Politiezone Antwerpen het geraamde bedrag van 3.883.068,04 EUR (vrij van btw) voor 2023 vast te leggen, om de volgende facturen, te kunnen betalen:

 • jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering politiepersoneel Politiezone Antwerpen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering CALog-personeel Politiezone Antwerpen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie algemene burgerlijke aansprakelijkheid aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;  
 • jaarpremie rechtsbijstand aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen aan Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel,  ondernemingsnummer 0404.483.367;
 • jaarpremie objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffingen aan Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel,  ondernemingsnummer 0404.483.367; 
 • jaarpremie brandverzekering gebouwen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie brandverzekering inboedel gebouwen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en omnium voor het wagenpark van Politiezone Antwerpen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • betaling van de voorgeschoten franchise van motorvoertuigen aan Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654;
 • jaarpremie voor de omniumverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaart en verzekering uitgebreide rechtsbijstand voor het gebruik van twee drones door Politiezone Antwerpen aan Vuylsteke verzekeringen, Iepersestraat 50, 8890 Moorslede, ondernemingsnummer 0402.773.593;
 • jaarpremie voor de reisverzekering voor dienstreizen aan Chubb European Group SE, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde, ondernemingsnummer 0867.068.548.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 3.883.068,04 EUR (vrij van btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone politiebegroting 2023:

 • 1.672.741,38 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33001_11701 (arbeids- en lichamelijke ongevallen politiepersoneel);
 • 183.076,66 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33091_11701 (arbeids- en lichamelijke ongevallen CALog-personeel);
 • 476.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand);
 • 1.250,00 EUR  (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen);
 • 25.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing);
 • 40.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12508 (brandverzekering gebouwen);
 • 10.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (brandverzekering inboedel);
 • 1.331.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12708 (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en omnium voor het wagenpark); 
 • 130.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12748 (voorgeschoten franchise);
 • 10.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (omniumverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaart en verzekering uitgebreide rechtsbijstand voor het gebruik van drones door Politiezone Antwerpen);
 • 4.000,00 EUR (vrij van btw) op budgetpositie 33000_12408 (reisverzekering voor dienstreizen). 

Op de verschillende budgetposities wordt voor het dienstjaar 2023 voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 3.842.818,04 EUR (vrij van btw) voor 2023 voor de hierna vermelde verzekeringspremies van Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654:
 • jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering politiepersoneel Politiezone Antwerpen;
 • jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering CALog-personeel Politiezone Antwerpen;
 • jaarpremie algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand;
 • jaarpremie brandverzekering gebouwen;
 • jaarpremie brandverzekering inboedel;
 • jaarpremie verzekeringen van motorvoertuigen
 • betaling van de voorgeschoten franchise van motorvoertuigen.

Artikel 2

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 26.250,00 EUR (vrij van btw) voor 2023 voor de hierna vermelde verzekeringspremies van Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.483.367:

 • jaarpremie burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen;
 • jaarpremie objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffingen. 

Artikel 3

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 10.000,00 EUR (vrij van btw) voor 2023 voor de jaarpremie voor de omniumverzekering, verzekering BA luchtvaart en verzekering uitgebreide rechtsbijstand voor het gebruik van twee drones door Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op Vuylsteke verzekeringen, Iepersestraat 50, 8890 Moorslede, ondernemingsnummer 0402.773.593.

Artikel 4

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 4.000,00 EUR (vrij van btw) voor 2023 voor de jaarpremie voor de reisverzekering voor dienstreizen politiepersoneel wordt vastgelegd op Chubb European Group SE, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde, ondernemingsnummer 0867.068.548.

Artikel 5

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering voor het politiepersoneel Politiezone Antwerpen op basis van het bestek GAC_2018_00533 - perceel 1.

Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654

1.672.741,38 EUR (vrij van btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33001_11701
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie arbeids- en lichamelijke ongevallenverzekering voor het CALog-personeel Politiezone Antwerpen op basis van het bestek GAC_2018_00533 - perceel 1.

Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654

183.076,66 EUR (vrij van btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11701
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand op basis van het bestek GAC_2017_00032 - perceel 1. 

Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654
476.000,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen op basis van het bestek GAC_2017_00032 - perceel 8.

Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.483.367
1.250,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid
wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffingen op basis van het bestek GAC_2017_00032 - perceel 9.

Axa Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.483.367
25.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie brandverzekering gebouwen op basis van het bestek GAC_2020_01138 - perceel 1A.

Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654
40.000,00 EUR (vrij van btw)  budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12508
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie brandverzekering inboedel op basis van het bestek GAC_2020_01138 - perceel 1A.

Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654

10.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie voor verzekeringen van motorvoertuigen op basis van het bestek GAC_2018_00563. 

 Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654


1.331.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12708
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor betaling van de voorgeschoten franchise van motorvoertuigen op basis van het bestek GAC_2018_00563. 

 Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0404.484.654


130.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12748
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie voor de omniumverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaart en verzekering uitgebreide rechtsbijstand voor het gebruik van drones door Politiezone Antwerpen.

Vuylsteke verzekeringen, Iepersestraat 50, 8890 Moorslede, ondernemingsnummer 0402.773.593
10.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor de jaarpremie voor de reisverzekering voor dienstreizen politiepersoneel.

Chubb European Group SE, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Watermaal-Bosvoorde, ondernemingsnummer 0867.068.548
4.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12408
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt