Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00520 - Politiezone Antwerpen - Huren van gebouwen en parkeerplaatsen. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00520 - Politiezone Antwerpen - Huren van gebouwen en parkeerplaatsen. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00520 - Politiezone Antwerpen - Huren van gebouwen en parkeerplaatsen. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad heeft op 21 september 2009 goedgekeurd dat er vanaf 1 januari 2010 tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa een protocol gesloten werd betreffende de huurovereenkomsten en de overdracht van gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest. Hiervoor zal door Politiezone Antwerpen jaarlijks een huurvergoeding worden betaald aan AG Vespa (jaarnummer 1419).

De stad Antwerpen besliste om vanaf 1 januari 2021 – in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen stad en AG Vespa – de beheerstaken van het stedelijk patrimonium toe te vertrouwen aan AG Vespa.

Het college heeft op 4 september 2015 het principe van de verticale bevoegdheidsverdeling eigenaars en huurdersonderhoud politiepatrimonium tussen Politiezone Antwerpen en AG VESPA goedgekeurd en dit met ingang vanaf 1 januari 2016 (jaarnummer 6999).

Het college heeft op 10 juni 2016 de samenwerkingsovereenkomst huurdersonderhoud, dagelijkse werking en inrichtingswerken in politiegebouwen tussen stad Antwerpen (Politiezone Antwerpen) en AG VESPA goedgekeurd (jaarnummer 4473).

Buiten de gebouwen die werden overgedragen aan AG Vespa heeft Politiezone Antwerpen nog volgende lopende huurcontracten met privé-instellingen voor het huisvesten van verschillende afdelingen en huren van parkeerplaatsen:

 • politieantenne 'Villa Tinto', Verversrui 17-19, eerste verdieping, 2000 Antwerpen;
 • 116 losse autoparkeerplaatsen in de parking 'Nationale Bank', Frankrijklei 166, 2000 Antwerpen;
 • 15 autoparkeerplaatsen in de ondergrondse parking Willem Elsschotstraat, 2050 Antwerpen;
 • 50 parkeerabonnementen in de parking 'Centraal', Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen;
 • 20 parkeerabonnementen in de parking 'Q-Park Berchem Station', Edgar Ryckaertplein 2, 2600 Berchem.

Het college keurde op 27 maart 2020 goed dat Politiezone Antwerpen een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout in huur neemt voor een duurtijd van negen jaar (jaarnummer 2777).

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt de volgende geraamde bedragen voor 2023 vast te leggen, om de facturen voor de huurgelden en de provisiekosten, aan onderstaande leveranciers, te kunnen betalen:

 • 12.478.677,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding van de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 95.000,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding voor de derde verdieping, ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen in Digipolis 1, Generaal Armstongweg 1, 2020 Antwerpen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 250.000,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding van de gebouwen die in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen stad en AG Vespa vanaf 1 januari 2021 door de stad Antwerpen aan AG Vespa werden overgedragen, op  AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 731.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;  
 • 250.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het dagelijks onderhoud en uitvoeren van kleine herstellingen in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076; 
 • 3.960,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding en provisiekosten gemeenschappelijke delen van de politieantenne 'Villa Tinto', Verversrui 17-19, eerste verdieping, 2000 Antwerpen op  firma Q-Invest FDK, Verversrui 19/4, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0477.061.143;
 • 115.015,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 116 losse autoparkeerplaatsen in de parking 'Nationale Bank', Frankrijklei 166, 2000 Antwerpen voor het personeel van regio Centrum, Quinten Matsijslei 50, 2018 Antwerpen en van de afdeling Lokale Recherche en Nazorg, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen op firma Indigo Park Belgium nv, Bijenstraat 21, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0449.598.562;
 • 4.555,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 15 autoparkeerplaatsen in de ondergrondse parking Willem Elsschotstraat te 2050 Antwerpen voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Linkeroever, Willem Elsschotstraat 5 (Halewijnlaan 43A), 2050 Antwerpen op Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0403.795.657;
 • 28.880,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 50 parkeerabonnementen in de parking 'Centraal', Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen voor de afdeling Verkeer op firma Interparking nv, Brederodestraat 9, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.459.919;
 • 56.340,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 20 parkeerabonnementen in de parking 'Q-Park Berchem Station', Edgar Ryckaertplein 2, 2600 Berchem voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Berchem, Statiestraat 44, 2600 Berchem op firma Q-Park Belgium nv, Belgicastraat 3, 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0471.121.080;
 • 2075,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van een parkeerabonnement in de parking 'Grote Markt', Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen op firma Parking Grote Markt NV, Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0417.246.686;
 • 6.500,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van drie autostaanplaatsen voor de regio Noord op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 45.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 1.500,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aangerekende servicekosten van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op  AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 4.000,00 EUR (vrij van btw) voor de onroerende voorheffing van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 12.831.673,00 EUR (vrij van btw) en 1.240.865,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone politiebegroting:

 • 12.478.677,00 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_12601_01
 • 348.960,00 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_12601_02;
 • 258.365,00 EUR (inclusief 21% btw) op de budgetpositie 33000_12601_02;
 • 982.500,00 EUR (inclusief 21% btw) op de budgetpositie 33000_12506;
 • 4.000,00 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_12510.

Voor het dienstjaar 2023 wordt op de verschillende budgetposities voldoende krediet voorzien, onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed om de volgende geraamde bedragen van 12.831.673,00 EUR (vrij van btw) en 1.240.865,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2023 als volgt vast te leggen:

 • 12.478.677,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding van de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 95.000,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding voor de derde verdieping, ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen in Digipolis 1, Generaal Armstongweg 1, 2020 Antwerpen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 250.000,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding van de gebouwen die in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen stad en AG Vespa vanaf 1 januari 2021 door de stad Antwerpen aan AG Vespa werden overgedragen, op  AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 731.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;  
 • 250.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het dagelijks onderhoud en uitvoeren van kleine herstellingen in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest en die werden overgedragen aan AG Vespa, op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076; 
 • 3.960,00 EUR (vrij van btw) voor de huurvergoeding en provisiekosten gemeenschappelijke delen van de politieantenne 'Villa Tinto', Verversrui 17-19, eerste verdieping, 2000 Antwerpen op  firma Q-Invest FDK, Verversrui 19/4, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0477.061.143;
 • 115.015,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 116 losse autoparkeerplaatsen in de parking 'Nationale Bank', Frankrijklei 166, 2000 Antwerpen voor het personeel van regio Centrum, Quinten Matsijslei 50, 2018 Antwerpen en van de afdeling Lokale Recherche en Nazorg, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen op firma Indigo Park Belgium nv, Bijenstraat 21, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0449.598.562;
 • 4.555,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 15 autoparkeerplaatsen in de ondergrondse parking Willem Elsschotstraat te 2050 Antwerpen voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Linkeroever, Willem Elsschotstraat 5 (Halewijnlaan 43A), 2050 Antwerpen op Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0403.795.657;
 • 28.880,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 50 parkeerabonnementen in de parking 'Centraal', Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen voor de afdeling Verkeer op firma Interparking nv, Brederodestraat 9, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.459.919;
 • 56.340,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van 20 parkeerabonnementen in de parking 'Q-Park Berchem Station', Edgar Ryckaertplein 2, 2600 Berchem voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Berchem, Statiestraat 44, 2600 Berchem op firma Q-Park Belgium nv, Belgicastraat 3, 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0471.121.080;
 • 2075,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van een parkeerabonnement in de parking 'Grote Markt', Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen op firma Parking Grote Markt NV, Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0417.246.686;
 • 6.500,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van drie autostaanplaatsen voor de regio Noord op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 45.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de huurvergoeding van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 1.500,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aangerekende servicekosten van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op  AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 4.000,00 EUR (vrij van btw) voor de onroerende voorheffing van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout op AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer
Vastleggingsnummer
Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding van de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

12.478.677,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding voor de derde verdieping, ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen in Digipolis 1, Generaal Armstongweg 1, 2020 Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
95.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding van de gebouwen die in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en AG Vespa vanaf 1 januari 2021 door de stad Antwerpen aan AG Vespa werden overgedragen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
250.000,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest.  

 AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

731.000,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van kleine herstellingen in de gebouwen waarin Politiezone Antwerpen is gehuisvest.  

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

 
250.000,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding voor de politieantenne 'Villa Tinto, Verversrui 17-19, 2000 Antwerpen.

Q-Invest FDK, Verversrui 19/4, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0477.061.143

3.960,00 EUR (vrij van btw)   budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding van 116 losse autoparkeerplaatsen in de parking 'Nationale Bank', Frankrijklei 166, 2000 Antwerpen voor het personeel van regio Centrum en afdeling Lokale Recherche en Nazorg.

Indigo Park Belgium nv, Bijenstraat 21, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0449.598.562

115.015,00 EUR (inclusief 21% btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding voor 15 autoparkeerplaatsen in de ondergrondse parking gelegen aan de Willem Elsschotstraat, 2050 Antwerpen voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Linkeroever.

Woonhaven Antwerpen cvba, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0403.795.657

 
4.555,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding voor 50 parkeerabonnementen in de parking 'Centraal', Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen voor de afdeling Verkeer.

Interparking nv, Brederodestraat 9, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.459.919

 
28.880,00 EUR (inclusief 21% btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding voor 20 parkeerabonnementen in de parking 'Q-Park Berchem Station', Edgar Ryckaertplein 2, 2600 Berchem voor de dienstvoertuigen en het personeel van het wijkkantoor Statiestraat 44 te Berchem.

Q-Park Belgium nv, Belgicastraat 3, 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0471.121.080 

56.340,00 EUR (inclusief 21% btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de vergoeding voor het parkeer abonnement in de parking "Grote Markt", Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen.

Parking Grote Markt NV, Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0417.246.686

2.075,00 EUR (inclusief 21% btw) 

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding van drie autostaanplaatsen voor de regio Noord.

 AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

6.500,00 EUR (inclusief 21% btw)  budgetplaats: 60030
budgetpositie:
33000_12601_02
functiegebied:
TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.

wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de huurvergoeding van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout.

AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
45.000,00 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied:
TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt
Vastlegging krediet 2023 voor de aangerekende servicekosten van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout.

AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
1.500,00 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied:
TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt

Vastlegging krediet 2023 voor de onroerende voorheffing van een magazijn te locatie Noordersingel 17, 2140 Borgerhout.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076


4.000,00 EUR (vrij van btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12510
functiegebied:
TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt