Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00645 - Gezondheid - Zorgpunt- en noodartsinitiatieven. Ruimtevragen en afsluiten huurcontracten. Principebesluit. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00645 - Gezondheid - Zorgpunt- en noodartsinitiatieven. Ruimtevragen en afsluiten huurcontracten. Principebesluit. - Goedkeuring 2023_CBS_00645 - Gezondheid - Zorgpunt- en noodartsinitiatieven. Ruimtevragen en afsluiten huurcontracten. Principebesluit. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Covid-19-pandemie en de Oekraïnecrisis veroorzaakten een enorme druk op de zorg en zorgden ervoor dat vooral het tekort aan huisartsen steeg en de toegang tot de eerstelijnszorg verminderde. Tegelijk zetten de crises een constructieve dynamiek tussen verschillende eerstelijnsactoren (stad, huisartsen, thuisverpleegkundige diensten, …) in gang. De stad werd gaandeweg door verschillende actoren meer en meer aanzien als een cruciale logistieke en organiserende partner.

Om de druk op de eerstelijnszorg en het huisartsentekort en de vele zorgvragen bij de toestroom van Oekraïense ontheemden op te vangen, werd in samenwerking met de huisartsenkringen, de eerstelijnszones en de stad 2 initiatieven op poten gezet die het potentieel hebben om verduurzaamd en/of uitgebreid te worden:

  • noodinitiatief 'huisarts 2060' waarbij een ingericht kabinet ter beschikking gesteld wordt van een poule (nood)-huisartsen. Momenteel is het initiatief gehuisvest op de site van ZNA Stuyvenberg.
  • Zorgpunten voor Oekraïense ontheemden: het concept van een zorgpunt is innovatief, een voorbeeld van multi - en interdisciplinair samenwerken en wordt gedragen door een professioneel team van verpleegkundigen, vroedvrouwen en een poule huisartsen. Momenteel zijn er 2 Zorgpunten operationeel: het zorgpunt Centrum, in de site IJsfabriek, Lange Leemstraat 372D, 2018 Antwerpen en het satelliet zorgpunt Noorddorp.

Zowel voor het noodinitiatief 'huisarts 2060' als voor het zorgpunt Centrum moet op zoek gegaan worden naar een nieuwe, geschikte locatie.

Argumentatie

Gezien de huidige druk op de eerstelijnszorg en het huisartsentekort is het cruciaal om de werking van zorgpunt Centrum en het noodinitiatief 'huisarts 2060' te continueren en waar mogelijk uit te breiden. De terbeschikkingstelling voor de locatie in de IJsfabriek, Lange Leemstraat 372D, 2018 Antwerpen loopt af in het voorjaar van 2023. De overeenkomst met ZNA voor de locatie op de site Stuyvenberg eindigt in september 2023. Beiden sites worden herbestemd of verkocht.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor de huur worden geraamd op 30.000 EUR. De nodige kredieten zijn voorzien op boekingsadres 5402500000/6100/2HMS090109A00000/SUB_NR/2300.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090109 - Eerstelijnszorg en huisartsentekort

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de zoektocht naar geschikte locaties en het afsluiten van huurovereenkomsten voor de zorgpunten en noodartsinitiatieven principieel goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

AfdelingOpdracht
AG VESPAruimtevraag opnemen en zoektocht starten naar alternatieve locaties voor zorgpunt en noodartsinitiatieven
AG VESPAafsluiten van huurovereenkomsten