Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_CBS_00641 - Sociale interventie - Preventie gewelddadige radicalisering - Mayoral Declaration Strong Cities Network. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00641 - Sociale interventie - Preventie gewelddadige radicalisering - Mayoral Declaration Strong Cities Network. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00641 - Sociale interventie - Preventie gewelddadige radicalisering - Mayoral Declaration Strong Cities Network. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14, 15 en 16 november 2022 vertegenwoordigde een medewerker van de dienst Preventie Gewelddadige Radicalisering de stad Antwerpen op de Transatlantic Mayoral Dialogue on Preventing Extremism, Hate and Polarization and Safeguarding Local Democracy, georganiseerd door het Strong Cities Network. (cfr. besluit bedrijfsdirecteur 2022_BBDMV_00031). Naar aanleiding van deze conferentie werd een Mayoral Declaration ter ondertekening voorgelegd aan de burgemeesters van de aangesloten lokale overheden.

In deze verklaring erkennen en benoemen de ondertekenaars de belangrijkste actuele uitdagingen voor lokale overheden inzake de (online) verspreiding van haat, polarisering, desinformatie en extremisme, en engageren ze zich ertoe de krachten te bundelen in de preventie en bestrijding van deze fenomenen. 

De stad Antwerpen is sinds 2015 lid van het Strong Cities Network. (cfr. collegebesluit 2015_CBS_10260). 

Daarnaast neemt de stad Antwerpen dit jaar deel aan het Young Cities program (cfr. collegebesluit 2022_CBS_01201), opgericht in de schoot van Strong Cities. Dit programma beoogt het dichten van de kloof tussen jongeren en de lokale overheid. Het stelt middelen ter beschikking ter ondersteuning van door jongeren ontworpen en uitgevoerde projecten, ter bestrijding en preventie van gewelddadige radicalisering, polarisering, haat en extremisme, met de stad als bondgenoot en partner.

Het Strong Cities Network is een essentieel instrument om de samenwerking te versterken tussen steden en andere subnationale overheden die bezig zijn met het voorkomen van radicalisering en geweld op niveau van de gemeenschap. Strong Cities Network geeft prioriteit aan de ontwikkeling van innovatieve, inclusieve, op mensenrechten gebaseerde en gemeenschapsgerichte strategieën en praktijken in reactie op de wereldwijde uitdaging van gewelddadig extremisme in al zijn vormen.

Argumentatie

Als ondertekenaar van de Mayoral Declaration benadrukt de stad Antwerpen haar rol als actieve en deskundige partner in het Strong Cities Network, en toont ze zich een voortrekker in de strijd tegen de (online) verspreiding van extremisme, haat, polarisatie en desinformatie.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de ondertekening van de Mayoral Declaration on Preventing Hate, Extremism and Polarization, and the Safeguarding of Local Democracy, in het kader van het lidmaatschap van de stad Antwerpen van het Strong Cities Network, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.