Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00620 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00620 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring 2023_CBS_00620 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) keurde het college de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling Economie en industrie (2LWS04) goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 566) keurde de gemeenteraad de aanpassing van het reglement open marktplaats goed.

Argumentatie

Het college keurde op 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling economie en industrie (2LWS04) goed. De dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie heeft, binnen deze nieuwe beleidsdoelstellingen, drie reglementen opgesteld om de Antwerpse bedrijven te helpen groeien. 

Met het reglement open marktplaats wil de stad Antwerpen financiële ondersteuning geven aan evenementen die zich richten op kapitaal, talent en business netwerken. Via gerichte matchmaking met of tussen bedrijven worden de bedrijven ondersteund in hun groei. De geselecteerde evenementen zetten de stad Antwerpen ook op de kaart als innovatieve stad met een dynamisch ecosysteem waar het aantrekkelijk is om te ondernemen en te investeren. 

1. De oproep en de beoordeling

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 566) de aanpassingen aan het reglement ‘Open marktplaats’, met ingangsdatum 26 september 2022, goed. De oproep staat doorlopend open. De oproep werd gelanceerd via www.ondernemeninantwerpen.be. 

De dossiers werden beoordeeld door twee medewerkers van team ondernemen. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn:

1.1. Bijdrage van evenement aan:
• imago/reputatie van de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om te ondernemen en investeren;
 â€¢           zichtbaarheid, groei en/of internationalisering voor Antwerpse ondernemers. 

1.2. Link in het evenement naar:
• talent, kapitaal en business netwerk gericht op innovatieve samenwerkingen en concrete business development als belangrijke randvoorwaarden voor de groei van een bedrijf;
• samenwerking met partners in het Antwerpse ecosysteem;
• de één-op-één matchmaking met of tussen bedrijven.

1.3. Andere criteria:
• doelgroep deelnemers (aantal, internationaal karakter, relevantie deelnemers);
• inhoud evenement (relevantie, uniciteit);
• ervaring, track record, referenties organisator;
• PR-waarde voor de stad Antwerpen ((social) media-aandacht);
• return voor de stad Antwerpen vanuit de organisator (visibiliteit van de stad Antwerpen, deelname Antwerpse ondernemers,...);
• haalbaarheid (plan van aanpak,...). 

Op basis van de beoordelingscriteria werd het volgende dossier gejureerd:

Naam projectNaam indienerThema ScoreAangevraagd bedragToegekend bedrag 
Retentie: de impact van leiderschap en cultuur
NNORM bvBusiness netwerk / Talent71,82 %4.965,00 EUR
4.965,00 EUR
Fashion FeverTriple Moon bvBusiness netwerk
77,27 %
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR


2. Beknopte beschrijving van de ontvankelijke, weerhouden evenementen:

Retentie: de impact van leiderschap en cultuur 

NNORM bv organiseert twee events voor CEO's, founders of HR leads van groeiende KMO’s of scale-up’s rond het topic: ‘Retentie van talent’. Het biedt nieuwe inzichten in de leiderschaps- en cultuur uitdaging(en) van Antwerpse ondernemingen aan de hand van een keynote en interactieve en hands-on workshops. Het doel is om bedrijfsleiders in staat te stellen talent te behouden en aan een goed werkklimaat te bouwen, zodat ze ook naar de toekomst toe duurzaam kunnen blijven groeien en jobopportuniteiten kunnen blijven creëren binnen de Antwerpse economie. Er is een gegronde één-op-één matchmaking tussen de deelnemers: op basis van een vragenlijst worden duo’s samengesteld die het meeste waarde kunnen leveren aan elkaar om elkaar te helpen groeien, inspireren, kennis delen en samenwerken. De pure matchmaking zal ongeveer 50% van elk evenement in beslag nemen. Op het einde is er een vrij netwerkmoment.

Fashion Fever

Triple Moon bv zal in 2023 zes Fashion Fever netwerkevenementen organiseren. Deze netwerkevenementen zijn voor onafhankelijke mode labels, relevante toeleveranciers en strategische partners in de mode. Volgende zaken komen aan bod: (1) Inspiratie rond een actueel thema in de mode industrie waarbij spreker(s) hun ervaring delen. (2) Connecties faciliteren via matchmaking, op basis van informatie uit het intakeformulier, voorbereidende vragen voor elk evenement en screening van Linkedin-profielen. Naast het actief inzetten op het faciliteren van contacten tussen mode-ondernemers wordt ook gefocust op pers en het meer verspreiden van persberichten van groeiende Antwerpse mode-ondernemers. (3) Experten tafels waarbij experten in een bepaald domein hun expertise delen en advies verlenen aan de deelnemers. Via de community krijgen mode-ondernemers ook sneller toegang tot de juiste expertise en contacten die een katalysator zijn voor de groei van deze bedrijven.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 

Volgens artikel 11 van het reglement wordt de uitbetaling als volgt geregeld: 70% van de ondersteuning wordt uitbetaald binnen de 30 dagen na goedkeuring van de vaststelling en uitbetaling van de ondersteuning door het college van burgemeester en schepenen. De resterende 30% wordt betaald na indiening van het eindverslag door de project-indiener en na positieve evaluatie hiervan door de stad Antwerpen. Hiervan wordt niet afgeweken.

De onderneming heeft een adreswijziging lopen. Het huidige adres van de zetel is Koerspleinstraat 26, Gent. Binnenkort zal het adres van de zetel wijzigen naar François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040107 - Ondersteuning voor ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de geselecteerde evenementen met de bijbehorende ondersteuningen in het kader van de oproep binnen het reglement 'open marktplaats', goed.

Deze projecten zijn:

  • Retentie (4.965,00 EUR) - NNORM BV, François Pelsaertstraat 7, 2050 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0746.719.856;
  • Fashion Fever (15.000,00 EUR) - Triple Moon BV, Eugeen Joorsstraat 51, 2140 Borgerhout, met ondernemingsnummer 0755.544.183

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuning aan:

NNORM BV

Huidig adres zetel:

Koerspleinstraat 27

9040 Gent

Toekomstig adres zetel: 

François Pelsaertstraat 7

2050 Antwerpen

OND: 0746.719.856

IBAN: BE85.7350.5667.8906

4.965,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505147449

Ondersteuning aan:

Triple Moon BV

Eugeen Joorsstraat 51

2140 Borgerhout

OND: 0755.544.183

IBAN: BE71.7330.6641.0169

15.000,00 EUR
budgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505147450

Bijlagen

  • 20230124_Toekenningsverslag oproep open marktplaats_NNORM_FF_finaal.pdf