Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00576 - Bevraging welzijn en gezondheid - Terugkoppeling resultaten - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00576 - Bevraging welzijn en gezondheid - Terugkoppeling resultaten - Kennisneming 2023_CBS_00576 - Bevraging welzijn en gezondheid - Terugkoppeling resultaten - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In 2022 werden 7598 medewerkers bevraagd over hun welzijn en gezondheid.

Op 11 januari 2023 (jaarnummer 1) nam het managementteam kennis van de stadsbrede resultaten.
Op 24 januari 2023 werden de resultaten gepresenteerd op het HOC.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil blijvend aandacht hebben voor het welzijn van de medewerkers. Om het welzijn van alle medewerkers te bevorderen kan een gericht actieplan op maat van de organisatie worden vormgegeven. Om dit actieplan zo goed mogelijk op te stellen, is het belangrijk om voldoende informatie te hebben om op verder te bouwen. Het is de bedoeling om met deze bevraging preventief risico’s over welzijn op het werk in kaart te brengen. Zo kan de stad Antwerpen adviezen formuleren of acties ondernemen om deze risico’s in de toekomst te voorkomen of te beperken. Daarom werd de bevraging over gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk, in samenwerking met Pulso Group (externe leverancier), de personeelsdienst en de Gemeenschappelijke Preventiedienst, uitgevoerd binnen stad Antwerpen. Hiermee wordt ook voldaan aan de wettelijke verplichting van de werkgever om preventief risico’s in kaart te brengen en maatregelen uit te werken.

Nu worden de stadsbrede resultaten voorgesteld op het college.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de resultaten uit de welzijnsbevraging.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.