Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_CBS_00348 - Klimaat & Leefmilieu - Ondersteuningsbeleid ontharding en vergroening scholen. Collegiale brief aan deputatie provincie Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00348 - Klimaat & Leefmilieu - Ondersteuningsbeleid ontharding en vergroening scholen. Collegiale brief aan deputatie provincie Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00348 - Klimaat & Leefmilieu - Ondersteuningsbeleid ontharding en vergroening scholen. Collegiale brief aan deputatie provincie Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen ondersteunt al meer dan 10 jaar scholen die hun speelplaats willen ontharden en vergroenen. Op 4 december 2009 (jaarnummer 17179) besliste het college het (sub)project natuurspeelplaatsen in te dienen als te subsidiëren project onder de Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013 met de Vlaamse overheid. Deze aanvraag ging over de fase van inspraak en ontwerp. Op 17 december 2010 (jaarnummer 15756) besliste het college om ook de aanleg van de natuurspeelplaatsen in te dienen als project onder de samenwerkingsovereenkomst. Deze aanvraag bevat onder andere het ondersteunen van de scholen door middel van een financiële tussenkomst. Beide projecten werden door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit betekende de start van de ondersteuning aan scholen rond het ontharden en vergroenen van hun speelplaatsen. Sinds het proefproject met vijf scholen ondersteunde de stad meer dan 75 scholen naar de aanleg van een natuurspeelplaats.

Op 28 januari 2020 (jaarnummer 60) keurde de gemeenteraad de lancering van het klimaattraject voor EcoScholen goed. Met dit klimaattraject wil de stad Antwerpen basis- en secundaire scholen van alle onderwijsnetten ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van klimaatvriendelijke plannen en acties, zoals de aanleg van een klimaatrobuuste speelplaats. Op 25 april 2022 (jaarnummer 210) keurde de gemeenteraad enkele aanpassingen en een verhoging van de ondersteuning goed. Deelnemende scholen ontvangen coaching en ondersteuning tussen 10.000 en 30.000 euro.

In het najaar van 2022 lanceerde Provincie Antwerpen het initiatief ‘Groene Oases’. Met deze ondersteuning wil ze scholen in de provincie stimuleren om hun schoolspeelplaats te ontharden en vergroenen. Op de website van Groene Oases staat het volgende: “Provincie Antwerpen zorgt voor de coördinatie en middelen, als school krijg je 70 tot 100% van de investeringskost terugbetaald. De Antwerpse Regionale Landschappen helpen je bij de uitvoering, ze brengen een bezoek aan de school en geven onder meer advies bij de administratie en plantenkeuze.” Als doelgroep staat vermeld dat alle kleuter- lagere en secundaire scholen binnen Provincie Antwerpen in aanmerking komen, uitgezonderd stad Antwerpen.

Om meer informatie over deze uitsluiting en eventuele samenwerking te bekomen, nam de administratie op 24 oktober 2022 contact op met Dirk Vandenbussche, directeur dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van Provincie Antwerpen. Op 27 oktober 2022 ontving de administratie een antwoord dat uitbreiding niet eenvoudig is omwille van de begroting voor de werking in de gemeenten en districten gelegen in een Regionaal Landschap. Er werd gevraagd of stad Antwerpen zelf budget kon vrijmaken. Op 4 november 2022 stelde de administratie enkele denkpistes voor. In december 2022 nam ze ook contact op met de nieuwe projectleider voor verder overleg. Op deze vragen kwam geen antwoord meer.

Argumentatie

Stad Antwerpen werkt reeds geruime tijd aan het stimuleren van scholen om hun buitenruimte te ontharden en vergroenen. Scholen in de stad Antwerpen voelen een hoge nood tot ontharden en vergroenen van hun speelplaats om natuurbetrokkenheid van leerlingen te vergroten en de omgeving klimaatrobuuster te maken. Hoewel de stad zelf al inzet op deze thematiek, zou ‘Groene Oases’, mits overleg en afstemming, een goede aanvulling op deze nood kunnen vormen. 

In de collegiale brieven aan gouverneur van provincie Antwerpen Cathy Berx en gedeputeerde Jan De Haes vraagt de stad Antwerpen om het initiatief tegen de komende deadlines ook open te stellen aan scholen in de stad Antwerpen en om in overleg te komen tot een goede afstemming van de klimaattrajecten voor EcoScholen en Groene Oases. 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0202 - Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad
2LMS020201 - Uitvoering klimaatplan adaptatie
2LMS020201PA5318 - Antwerpen Onthardt
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS020301 - Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050
2LMS020301PA5999 - Budget ecoscholen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brieven aan gouverneur van provincie Antwerpen Cathy Berx en gedeputeerde Jan De Haes betreffende ‘Openstelling ‘Groene Oases’ aan Antwerpse scholen’ goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.