Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00283 - Cultuur - Boeken & Letteren. Poëzie in opdracht. Opheffing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00283 - Cultuur - Boeken & Letteren. Poëzie in opdracht. Opheffing - Goedkeuring 2023_CBS_00283 - Cultuur - Boeken & Letteren. Poëzie in opdracht. Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 24 december 2021 (jaarnummer 10342) de procedure voor poëzie in opdracht goed die voorziet in de aanstelling van een poule van maximum vijf stadsdichters.

Het college keurde op 18 februari 2022 (jaarnummer 01334) de aanstelling van de poule stadsdichters bestaande uit Yannick Dangre, Lotte Dodion, Ruth Lasters, Proza-K en Lies van Gasse goed.

Argumentatie

De vijf stadsdichters Yannick Dangre, Lotte Dodion, Ruth Lasters, Proza-K en Lies van Gasse hebben éénzijdig de samenwerking met stad Antwerpen stopgezet. 

De stad wil het besluit van 24 december 2021 (jaarnummer 10342) met de procedure voor poëzie in opdracht opheffen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010113 - Lees- en boekenstad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis dat de vijf stadsdichters Yannick Dangre, Lotte Dodion, Ruth Lasters, Proza-K en Lies Van Gasse de samenwerking met stad Antwerpen eenzijdig hebben stopgezet.

Artikel 2

Het college keurt goed het besluit van 24 december 2021 (jaarnummer 10342) met de procedure voor poëzie in opdracht op te heffen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.