Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00610 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00610 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00610 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) besliste de gemeenteraad om vanaf 1 januari 2019 een aantal bevoegdheden voor jeugd over te dragen aan de districtsraden, meer bepaald het reglement lokale jeugdsubsidies. De erkenning van jeugdverenigingen blijft een bevoegdheid van de stad.

Argumentatie

De stad Antwerpen erkent een vereniging als jeugdvereniging wanneer die voldoet aan de definitie van het begrip jeugdwerk. Hier wordt onder verstaan: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doeleinden voor, door en met kinderen en jongeren van drie tot en met zesentwintig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen.

Volgende vereniging ontving een werkingssubsidie als startende jeugdvereniging van district Wilrijk en kan worden erkend als jeugdvereniging: Federatie Voor Opinie Clubs vzw.

De erkenning is geldig tot en met 30 juni 2024 en wordt niet automatisch verlengd.

Juridische grond

Het stedelijk reglement voor de erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief (gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, jaarnummer 741).

Regelgeving: bevoegdheid

Conform het reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019 (jaarnummer 741) beslist het college over de erkenning van jeugdverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040203 - Jeugdverenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de erkenning van Federatie Voor Opinie Clubs vzw als jeugdvereniging goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.