Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00566 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 5 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00566 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 5 - Kennisneming 2023_CBS_00566 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 5 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 5 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming verschillende schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden.

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 5 (in grijstint):

Nummer 

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00242

Filip Dewinter

Kinderperk begraafplaats Driehoekstraat: wijzigingen en communicatie

schepen van Doesburg

beantwoord

00244

Anke Van dermeersch

Troostmuur

schepen van Doesburg

beantwoord

00252

Mie Branders, Peter Mertens

Huisartsentekort in Antwerpen

schepen van Doesburg

beantwoord

00253

Filip Dewinter

Criminaliteitscijfers 

de burgemeester

beantwoord

00254

Filip Dewinter

WK-wedstrijden Marokko

de burgemeester

beantwoord
00001Peter Mertens, Mie Branders
Cijfers LEZ
schepen Meeuws

00002Sam Van RooyResultaten Veiligheidsmonitor 2021de burgemeester
00003Anke Van dermeerschDienstencentrum Kleine Heideschepen van Doesburg 
00004Anke Van dermeerschSociale huurfraudeschepen van Doesburg
00005Anke Van dermeerschCybercriminaliteitde burgemeester
00006Ilse Van DienderenLEZ Antwerpen: inkomsten 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022schepen Meeuwsbeantwoord
00007Filip DewinterRellen tijdens overgang van oud naar nieuwde burgemeester
00009
Anke Van dermeersch
Poké For You
de burgemeester

00010
Mie Branders
Personeelsbestand kinderopvang
schepen Ait Daoud

00011Anke Van dermeerschOnveiligheid Wilrijkse Praaglaande burgemeester
00012Mie BrandersBeschadigd plafond metrostation Operaschepen Kennis
00014Anke Van dermeerschAgressie tegen vrouwende burgemeester
00015Anke Van dermeerschKosten 'consultancy'schepen Ait Daoud
00016Anke Van dermeerschIntercommunalesschepen Kennis
00017Anke Van dermeerschSluikstortenschepen van Doesburg
00018Anke Van dermeerschSnelheidsovertredingende burgemeester, schepen Kennis
00019Anke Van dermeerschVuurwerkverbodde burgemeester
00020Anke Van dermeerschDecreet 'Klokkenluiders'schepen Ait Daoud
00021Niel StaesOverzicht adviezen Fameus & AKOschepen Ait Daoud


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.