Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00670 - Crisisopvang Oekraïne - Huurovereenkomst Kalverveld - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00670 - Crisisopvang Oekraïne - Huurovereenkomst Kalverveld - Goedkeuring 2023_CBS_00670 - Crisisopvang Oekraïne - Huurovereenkomst Kalverveld - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 maart 2022 (jaarnummer 2490) keurde het college het Oekraïnefonds goed voor de collectieve opvang van de oorlogsvluchtelingen.

In de zitting van 25 maart 2022 (jaarnummer 2489) keurde het college de gunning goed voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor het huren, plaatsen, installeren en inrichten van diverse types van (geschakelde) containerunits ten behoeve van de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, inclusief aanverwante dienstverlening op basis van bestek GAC_2022_02263, aan E-demonstrations.be NV, Dynamicalaan 14, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0473.682.474.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5301) keurde het college de volledige capaciteitsvoorziening nooddorp Linkeroever voor Oekraïense vluchtelingen goed.

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5302) keurde het college de opstart samenwerking Zorgbedrijf Antwerpen Hof Ter Beke in het kader van opvang van Oekraïense vluchtelingen goed.

Op 9 september 2022 (jaarnummer 7445) keurde het college de wijziging opdracht goed met betrekking tot de raamovereenkomst voor het huren, plaatsen, installeren en inrichten van diverse types van (geschakelde) containerunits ten behoeve van de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, inclusief aanverwante dienstverlening, op basis van bestek GAC_2022_02263, aan E-demonstrations.be NV, Dynamicalaan 14, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0473.682.474.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 3 februari 2023 (jaarnummer 612) besliste het college om de Vlaamse subsidies versneld aan te wenden en de kredieten in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zesde aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.

Argumentatie

De stad organiseert noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen met het tijdelijk beschermingsstatuut. Tot hiertoe gebeurde dit vooral in het oude WZC De Tol te Deurne voor tijdelijke crisisopvang bij aankomst in Antwerpen en in het nooddorp te Linkeroever voor gezinnen van drie of meer personen. Op het einde van het jaar 2022 moest WZC De Tol ontruimd worden omwille van geplande afbraakwerken. Er komt op die locatie een nieuw woonzorgcentrum. Gezinnen van drie of meer personen worden gehuisvest in het nooddorp, maar voor personen met het tijdelijk beschermingsstatuut die alleen of als duo aangekomen zijn in Antwerpen zocht de stad naar een betere, meer efficiënte oplossing.
Een eerder plaatsbezoek wees uit dat het gebouw aan Kalverveld (een voormalig hotel) geschikt is voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen die hier individueel of als duo zijn.

In het leegstaande gebouw aan Kalverveld  zullen er 180 slaapplaatsen gecreëerd worden in 90 studio's. De stad sluit hiervoor een huurovereenkomst af voor een periode van drie jaar. De doorverwijzing van vluchtelingen met het tijdelijk beschermingsstatuut naar deze opvanglocatie gebeurt door de stad Antwerpen. De komende jaren zou het kunnen dat er ruimte vrijkomt voor het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten op deze locatie indien de Oekraïnecrisis tempert. 

AG VESPA neemt namens de stad de rol van huurder op. In samenspraak met het coördinatieteam van crisisopvang (binnen het bedrijf MV) wordt hier een verdere samenwerking vorm gegeven.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten waarop de uitgaven verrekend worden, worden in het meerjarenplan voorzien door middel van de collegebeslissing van 3 februari 2023 (jaarnummer 612), initieel op boekingsadres 5365000000/2VGS010801PA7105/6141/SBT11375. Door middel van IKA-light zullen de nodige middelen verschoven worden naar budgetpositie 6100.

Gas, water en elektriciteit dient de stad als huurder zelf af te sluiten, en zal apart voorgelegd worden.

Volgende ontvangsten zijn aan deze beslissing verbonden:

  • Vlaamse subsidies in functie van de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne:
    Budgetadres 5365000000/2VGS010801PA7105/74050300/SBT11375; 
  • Ontvangsten uit maandelijkse vergoeding: Er zal een maandelijkse vergoeding per kamer aangerekend worden. Deze maandelijkse vergoeding bedraagt evenveel als de andere opvanglocaties voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne en is momenteel 591,00 EUR. Budgetadres 5365000000/2VGS010801PA7105/702/SUB_NR.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de Overeenkomst Gemeubelde Huur goed van het gebouw met adres Kalverveld te 2140 Borgerhout met Immo Parkland BV, Frankrijklei 70, 2000 Antwerpen, NBE 0651.875.533.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de stad kamers ter beschikking stelt aan Oekraïense vluchtelingenmits een maandelijkse vergoeding per kamer. Deze maandelijkse vergoeding bedraagt evenveel als de andere opvanglocaties voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne en is momenteel 591,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

IMMO PARKLAND
Frankrijlei 70
2000 Antwerpen

NBE 0651875533

IBAN BE10363157980304
1.052.666,64 EURbudgetplaats: 5365000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2VGS010801PA7105
subsidie: SBT11375
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2300
4005543064

IMMO PARKLAND
Frankrijlei 70
2000 Antwerpen

NBE 0651875533

IBAN BE10363157980304
1.579.000,00 EUR
(basisbedrag excl. indexering)
budgetplaats: 5365000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2VGS010801PA7105
subsidie: SBT11375
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2400
volgt later

IMMO PARKLAND
Frankrijlei 70
2000 Antwerpen

NBE 0651875533

IBAN BE10363157980304
1.579.000,00 EUR
(basisbedrag excl. indexering)
budgetplaats: 5365000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2VGS010801PA7105
subsidie: SBT11375
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2500
volgt later

IMMO PARKLAND
Frankrijlei 70
2000 Antwerpen

NBE 0651875533

IBAN BE10363157980304
526.333,32 EUR
(basisbedrag excl. indexering)
budgetplaats: 5365000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2VGS010801PA7105
subsidie: SBT11375
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2600
volgt later