Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2023_CBS_00668 - Rechtsgeding RVV/2023/001. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 2.

  2023_CBS_00669 - Rechtsgeding RVV/2023/002. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 3.

  2023_CBS_00670 - Crisisopvang Oekraïne - Huurovereenkomst Kalverveld - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2023_CBS_00668 - Rechtsgeding RVV/2023/001. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2023_CBS_00669 - Rechtsgeding RVV/2023/002. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2023_CBS_00670 - Crisisopvang Oekraïne - Huurovereenkomst Kalverveld - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2023_CBS_00515 - Politiezone Antwerpen - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voorontwerp van beslissing (dossier 1426711) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_CBS_00516 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract PZA/2021/424 voor de aankoop van kantoormeubilair. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_CBS_00517 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Algemene investeringskosten en de projectinvesteringen. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_CBS_00518 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Algemene werkingskosten. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_CBS_00519 - Politiezone Antwerpen - Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. Jaarlijkse servicekosten. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_CBS_00520 - Politiezone Antwerpen - Huren van gebouwen en parkeerplaatsen. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_CBS_00521 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/437. Raamovereenkomst voor de aankoop van tactische vesten en kogelwerende vesten klasse IV. Fase 2. Gunning. Sluitingsbrief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_CBS_00522 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/371. Aanstellen van een verhuiscoördinator. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_CBS_00523 - Politiezone Antwerpen - Onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_CBS_00524 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2019/357. Raamovereenkomst voor opleiding en consultancy wetgeving overheidsopdrachten en juridisch advies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_CBS_00525 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/452. Aanstellen evenementenbureau voor het organiseren van een congres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_CBS_00526 - Politiezone Antwerpen - Openbare procedure met Europese bekendmaking PZA/2019/353. Plaatsen van tekstkarren. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_CBS_00527 - Politiezone Antwerpen - Verzekeringen. Jaarpremies. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_CBS_00528 - Politiezone Antwerpen - PRH2023002. Bijstand Salduz. Opsporingsonderzoek. Verweer. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_CBS_00529 - Politiezone Antwerpen - PRH2021024. Rechtsgeding. Verweer. Kosten advocaat. Gerechtskosten. Schadevergoeding. - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 16.

  2023_CBS_00530 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. Loonverlies PAO2020085. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2023_CBS_00531 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. Loonverlies PAO2022104. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 18.

  2023_CBS_00532 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongevallen. Consolidatie met 0 procent arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 19.

  2023_CBS_00533 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 080/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2023_CBS_00534 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 130/21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2023_CBS_00535 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 240/20 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2023_CBS_00536 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van de conferentie haatmisdrijven - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 23.

  2023_CBS_00537 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Micro-credential security and intelligence - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 24.

  2023_CBS_00538 - Politiezone Antwerpen - Uitslag mobiliteitsronde 2022-04 deel 4. Vaststelling rangschikking. Benoeming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2023_CBS_00539 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gedeeltelijk gunstig advies - OMV_2022143801. Moerstraat 26. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2023_CBS_00540 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV2022062673 – Zandvoort 2 – Haven 350. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2023_CBS_00541 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022103667. Noorderlaan zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2023_CBS_00410 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022143935. Scheldelaan 495. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2023_CBS_00542 - Omgevingsvergunning - OMV_2022143235. Kalverstraat 2-4. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2023_CBS_00543 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132421. Kielsbroek 21. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2023_CBS_00413 - Omgevingsvergunning - OMV_2022123288. Ekersesteenweg 4A. District Ekeren - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 32.

  2022_CBS_09900 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119613. Noorderlaan 500-502. District Antwerpen - Weigering

  Verdaagd
 • 33.

  2023_CBS_00544 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2023_CBS_00545 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022095113. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2023_CBS_00546 - Omgevingsvergunning - OMV_2022137954 - Blancefloerlaan 22. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2023_CBS_00547 - Omgevingsvergunning - OMV_2022138258 - Borgerhoutsestraat 22. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2023_CBS_00238 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107297 Constitutiestraat 70-76/1. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2023_CBS_00548 - Omgevingsvergunning - OMV_2022136648 - Jozef De Bomstraat 5. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 39.

  2023_CBS_00549 - Omgevingsvergunning - OMV_2022147547 - Lange Slachterijstraat 109. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2023_CBS_00550 - Omgevingsvergunning - OMV_2022122684 - Plantin en Moretuslei 216. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2023_CBS_00551 - Omgevingsvergunning - OMV_2022139340 - Schaliënstraat 10. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 42.

  2023_CBS_00552 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - OMV_2022124613 - Kattendijkdok-Oostkaai 22. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2023_CBS_00553 - Omgevingsvergunning - OMV_2022149908 - Berthoutstraat 32. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 44.

  2023_CBS_00245 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132123. Turnhoutsebaan 105. District Deurne - Weigering

  Goedgekeurd
 • 45.

  2023_CBS_00554 - Omgevingsvergunning - OMV_2022139403 - Van Cortbeemdelei 248. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2023_CBS_00555 - Bodemsaneringsproject Vlarebo - BOFAS vzw, Boomsesteenweg 45-47, 2610 Wilrijk (Antwerpen). Dossiernummer BSP2022/014/AV. Voorwaardelijk gunstig advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2023_CBS_00556 - Omgevingsvergunning - OMV_2022144835 - Jan Van Rijswijcklaan 143. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2023_CBS_00557 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113079 - Jan De Voslei 2-4, Jan Van Rijswijcklaan 284-290. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2023_CBS_00558 - Omgevingsvergunning - OMV_2022127941 - Lange Leemstraat 113-115. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2023_CBS_00559 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100111 - Kattendijkdok-Oostkaai 9. District Antwerpen - Weigering

  Verdaagd
 • 51.

  2023_CBS_00560 - Omgevingsvergunning - OMV_2022119786 - Provinciestraat 202. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 52.

  2023_CBS_00561 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132826 - De Wittestraat 65. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2023_CBS_00562 - Omgevingsvergunning - OMV_2022134973 - Neptunusstraat 97. District Berchem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 54.

  2023_CBS_00563 - Omgevingsvergunning - OMV_2022146078 - Van Dornestraat 27. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2023_CBS_00564 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Augustinus Muziekcentrum - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2023_CBS_00565 - College - Zitting vrijdag 27 januari 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2023_CBS_00566 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 5 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 58.

  2023_CBS_00567 - Gemeenteraad - Zitting 6 maart 2023. Ontwerpdagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 59.

  2023_CBS_00568 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2023 week 5 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2023_CBS_00569 - Rechtsgeding. SAH2021059 - Weigering voorgenomen huwelijk – Hoger beroep. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 61.

  2023_CBS_00570 - Rechtsgeding. SAH2021067 - Weigering voorgenomen huwelijk – Hoger beroep. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2023_CBS_00571 - Rechtsgeding. SAH2022007 - Weigering voorgenomen huwelijk – Hoger beroep. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 63.

  2023_CBS_00572 - Rechtsgeding. SAH2022039 - Weigering wettelijke samenwoning – Hoger beroep. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2023_CBS_00573 - Schadefonds. GMP_30-01-2023_2049818763 - Activering. Formele erkenning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2023_CBS_00574 - Rechtsgeding. GMP-27-01-2023-2111723894. Val met kwetsuren. Voeren verweer - Dagvaarding. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2023_CBS_00575 - Bewaking stadhuis - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2023_CBS_00576 - Bevraging welzijn en gezondheid - Terugkoppeling resultaten - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 68.

  2023_CBS_00577 - Bestuurszaken - Aanstelling kabinetsmedewerker (D) bij kabinet van de schepen van inburgering & integratie, gelijke kansen en gemeenschapsvorming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2023_CBS_00578 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen. Nieuwbouw. Groendienst, Arthur Matthyslaan 86, 2140 Borgerhout - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2023_CBS_00579 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving / Cultuur. Middelheimkasteel. Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen - Exterieurrestauratie. Voorontwerp. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2023_CBS_00580 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving/Cultuur. Ontmoetingscentrum Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem - Gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken (fase 2). Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa voor studietraject - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2023_CBS_00581 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving. Sport. August Leyweg 2, buurtsporthal Kiel - Rechtsgeding 002012074. Rolnummers: 14/3826/A + 16/4794/A. Vonnis n.a.v. gerechtelijke procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2023_CBS_00582 - Arenawijk Deurne - Openbaar Domein. Schetsontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2023_CBS_00583 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen - Verlenging inhuurneming. Derde addendum. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 75.

  2023_CBS_00584 - Stedelijk en OCMW patrimonium - Plaatsing zonnepanelen door huurders. Principebeslissing - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 76.

  2023_CBS_00585 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet voor herzieningen en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2023_CBS_00586 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad Plantin Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen - Renovatie inkomzone. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2023_CBS_00587 - Stedelijk patrimonium. Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2023_CBS_00588 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2023_CBS_00589 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht Zandvliet Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2023_CBS_00590 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2023_CBS_00591 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 83.

  2023_CBS_00592 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2023_CBS_00593 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2023_CBS_00594 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2023_CBS_00595 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2023_CBS_00596 - Cultuur - Vastlegging en uitbetaling dotatie 2023 aan vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2023_CBS_00597 - Ondersteuning. Cultuur. JEF vzw - Programma 2023. Realisatie. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2023_CBS_00598 - Ondersteuning. Cultuur. s.o.n. Het Toneelhuis. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Addendum bij overeenkomst 2021-2025. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2023_CBS_00599 - Ondersteuning. Cultuur. WAJOW vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota voor de organisatie van Point of U 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2023_CBS_00600 - Ondersteuning. Cultuur. Zomer van Antwerpen vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 92.

  2023_CBS_00601 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproepen in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2023_CBS_00602 - Ondersteuning. Jeugdwerk - #(S)HeDIDIT vzw. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 94.

  2023_CBS_00603 - Ondersteuning. Onderwijs - Inclusieve opvang (Pilootproject leerlingenvervoer) - Helan kinderopvang vzw - Aanpassing afsprakennota/overeenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2023_CBS_00604 - Ondersteuning. Onderwijs. Regiewerking - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 96.

  2023_CBS_00605 - Onderwijs. Smakelijke School - Wetenschappelijk onderzoek impact Smakelijke School. Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2023_CBS_00606 - Ondersteuning. Sport. Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2023_CBS_00607 - Ondersteuning. Sport. Royal Antwerp Football Club NV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2023_CBS_00283 - Cultuur - Boeken & Letteren. Poëzie in opdracht. Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2023_CBS_00608 - Cultuur. Huur 2023 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2023_CBS_00609 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 102.

  2023_CBS_00610 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Erkenning als jeugdvereniging, vrijetijds- of opvanginitiatief 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2023_CBS_00299 - Bestek GAC_2022_02145 (SWOU12389). Studieopdracht voor het ontwerp en realisatie van de heraanleg van de Wapper - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2023_CBS_00611 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 105.

  2023_CBS_00612 - Opvang tijdelijke ontheemden uit Oekraïne - Versneld inschrijven Vlaamse subsidies en ontvangsten uit maandelijkse vergoeding en verdere financiering in kader van opvang tijdelijk ontheemden uit Oekraïne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2023_CBS_00613 - Gemeenschappelijk Financieel Platform - Principebeslissing projectaanpak upgrade - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 107.

  2023_CBS_00614 - Bestek GAC/2017/4927. Raamovereenkomst werk- en veiligheidsschoenen - Beëindiging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2023_CBS_00615 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2023_CBS_00616 - Bestek GAC_2022_02205. Raamovereenkomst voor het leveren, ophalen en reinigen van herbruikbare poetsdoeken voor automotive toepassingen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2023_CBS_00617 - Bestek GAC_2022_02434. Raamovereenkomst voor het ophalen van gebonden asbest op de recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2023_CBS_00618 - Bestelbons - Week 5 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2023_CBS_00619 - Interne Audit - Auditplan 2022. Lopende en afgewerkte opdrachten. Auditplan 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 113.

  2023_CBS_00620 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2023_CBS_00621 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 115.

  2023_CBS_00622 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 116.

  2023_CBS_00623 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Fregatstraat 5 - Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2023_CBS_00624 - Ondersteuning. Werk. Hack Your Future Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 118.

  2023_CBS_00625 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 119.

  2023_CBS_00626 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Aanvraag referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2023_CBS_00627 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2023_CBS_00628 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2023_CBS_00629 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 123.

  2023_CBS_00630 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 124.

  2023_CBS_00631 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Zichtbare leegstand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2023_CBS_00632 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Flor Huysmansstraat 23 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 126.

  2023_CBS_00633 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Goedendagstraat 31 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2023_CBS_00634 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Grotehondstraat 43 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2023_CBS_00635 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Kolibriestraat 22/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 129.

  2023_CBS_00636 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Lange Bremstraat 120 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2023_CBS_00637 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Passendalestraat 45 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 131.

  2023_CBS_00638 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Sint-Camillusstraat 36/109 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2023_CBS_00639 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Turnhoutsebaan 327 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 133.

  2023_CBS_00640 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2023_CBS_00641 - Sociale interventie - Preventie gewelddadige radicalisering - Mayoral Declaration Strong Cities Network. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 135.

  2023_CBS_00642 - Correctiebestelling - Huurgelden containers, infrastructuur, uitbating/management van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2023_CBS_00643 - Gelijke kansen - Partnerschap European Disability Card - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 137.

  2023_CBS_00644 - Gelijke Kansen - Overlegorgaan toegankelijkheid. Opheffing adviesraad voor personen met een handicap en invoering nieuw overlegmodel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2023_CBS_00645 - Gezondheid - Zorgpunt- en noodartsinitiatieven. Ruimtevragen en afsluiten huurcontracten. Principebesluit. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 139.

  2023_CBS_00343 - Welzijn - Huizen van het Kind - Masterplan Huizen van het Kind 2.0 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 140.

  2023_CBS_00646 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 141.

  2023_CBS_00196 - Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2023_CBS_00647 - Antwerp 10 Miles 2023. Gebruik Kennedytunnel - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2023_CBS_00197 - Toelating en ondersteuning evenementen - Evenementenkader. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2023_CBS_00648 - Correctiebestelling - Scheren van hagen op begraafplaatsen en in parken. A.T.B. Van der Weehe - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 145.

  2023_CBS_00649 - Klimaat & Leefmilieu - Deelname Green Deal Eiwitshift op ons bord - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 146.

  2023_CBS_00650 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Energierenovatie appartementsgebouwen. Ondersteuningsreglement - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 147.

  2023_CBS_00348 - Klimaat & Leefmilieu - Ondersteuningsbeleid ontharding en vergroening scholen. Collegiale brief aan deputatie provincie Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2023_CBS_00651 - Aanleg fietsostrade langs A12 tussen Leo Baekelandstraat en Leugenberg. SWOU11708 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2023_CBS_00652 - District Hoboken. Lichtenberglaan - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2023_CBS_00653 - Evaluatie aanbieders deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur - Vergunning Go Sharing BV - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 151.

  2023_CBS_00654 - Project A12 - Toekomst viaduct Wilrijk. Collegiale brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2023_CBS_00655 - District Borgerhout. Schildstraat. Wegeniswerken. Woonstraat - Antwerpen breekt uit. SWOU12818 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2023_CBS_00656 - Afrekening SOK Frankrijklei - Vastlegging krediet voor werken aan verdwijnpalen door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2023_CBS_00657 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2023_CBS_00658 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2023_CBS_00659 - District Berchem. De Villegasstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2023_CBS_00660 - District Berchem. Karel Coggestraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 158.

  2023_CBS_00661 - District Borgerhout. Delftstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2023_CBS_00662 - District Borgerhout. Godtsstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2023_CBS_00663 - District Deurne - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2023_CBS_00664 - District Deurne. Jan Samynlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2023_CBS_00665 - District Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2023_CBS_00666 - Slim naar Antwerpen. Werkgeversaanpak - Deelnameovereenkomsten werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 164.

  2023_CBS_00667 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

  Goedgekeurd