Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Gemeenschappelijke Preventiedienst

A-punten

Gemeenschappelijke Preventiedienst

Personeel & Organisatie

B-punten

Selectiecentrum

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

Stafdienst

B-punten

Cultuur

Jeugd

Financiën

A-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

Stafdienst

B-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

Resilience en Crisismanagement

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Groen en Begraafplaatsen

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst