Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

2023_VB_00074 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Cultuur. Tutti Fratelli vzw. Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen - Tijdelijke concessieovereenkomst - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 31/03/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00074 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Cultuur. Tutti Fratelli vzw. Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen - Tijdelijke concessieovereenkomst - Goedkeuring 2023_VB_00074 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Cultuur. Tutti Fratelli vzw. Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen - Tijdelijke concessieovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tutti Fratelli vzw is een sociaal artistieke werkplaats. Ze creëert ontmoetingen tussen kunstenaars en mensen in (kans)armoede. Uit deze samenkomst ontstaan maatschappelijke en artistieke uitdagingen die leiden tot sociaal-artistieke voorstellingen. Deze worden door een breed publiek bijgewoond en geapprecieerd. 

Tutti Fratelli vzw heeft een pand, eigendom van het OCMW Antwerpen, ter beschikking in de Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen als theater, repetitieruimte, atelier en ontmoetingsplaats krachtens een huurovereenkomst van 24 juni 2013. 

AG Vespa is bouwheer voor een te renoveren pand in de Lange Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen, aanpalend aan het pand Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen. De afbraak van het naastgelegen gebouw heeft instabiliteit veroorzaakt van de achterbouw van de Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen, waardoor Tutti Fratelli vzw de achterbouw noodgedwongen moest ontruimen. De voorbouw wordt tot op heden wel nog gebruikt. Tot zolang de voorbouw gebruikt kan worden, wenst Tutti Fratelli deze in te zetten als ontmoetingsplaats.

Op de zitting van 11 maart 2022 bekrachtigde het vast bureau (jaarnummer 68) om een gedeeltelijke huurvrijstelling van 12.663,42 euro per jaar toe te staan totdat de vereniging het rustig genot terug heeft van het pand, de vergoeding bedraagt na de huurvrijstelling 6.000,00 euro per jaar.

Om de werking van Tutti Fratelli vzw verder te zetten, wordt er gezocht naar een alternatieve locatie voor theater, ontmoetingsplaats, atelier, repetitie, backoffice en stockage. 

In afwachting van een definitieve bestemming van het pand te Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerp, staan de beide verdiepingen leeg en kunnen ze een tijdelijke oplossing bieden voor vzw Tutti Fratelli voor atelier, repetitie, backoffice en stockage.

Argumentatie

Als alternatieve locatie om Tutti Fratelli vzw tijdelijk en gedeeltelijk te huisvesten, wordt het pand Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen als tijdelijke oplossing aangereikt voor atelier, repetitie, backoffice en stockage. Op het gelijkvloers van het pand te Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen is een sociaal centrum gehuisvest en vindt het wekelijkse Comité van Sociale Dienst plaats. De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening is akkoord om de werking van Tutti Fratelli vzw tijdelijk te huisvesten op de eerste en tweede verdieping mits er duidelijke afspraken gemaakt worden. Tutti Fratelli vzw gaat akkoord om een gedeelte van hun werking op te vangen op deze alternatieve locatie. 

De marktconforme vergoeding bedraagt 57.600,00 euro per jaar. Gezien de vereniging een bijdrage levert aan stedelijk beleid inzake cultuur- en sociale grondrechten, wenst de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Cultuur het huidige concessiereglement toe te passen, zoals verlengd tot 31 december 2023 (gemeenteraadsbeslissing 19 december 2022, jaarnummer 5). Dit concessiereglement wordt naar analogie toegepast op deze overeenkomst voor het ter beschikking stellen van dit OCMW patrimonium. De basisvergoeding bedraagt 3,00 euro per m² per jaar vermenigvuldigd met 568m² is gelijk aan 1.704,00 euro per jaar.

AG Vespa maakt een socio-culturele concessieovereenkomst op van bepaalde duur met de volgende voorwaarden:

  • duur: de concessieovereenkomst gaat in op 1 april 2023 voor de duur van één jaar. Als vzw Tutti Fratelli eerder kan wederkeren naar het pand te Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen, of naar een andere locatie, wordt de overeenkomst vroegtijdig stopgezet. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar;
  • vergoeding: de basisvergoeding bedraagt 1.704,00 euro per jaar;
  • onderhoud: het huurders- en het eigenaarsonderhoud zijn ten laste van de concessiehouder;
  • nutsvoorzieningen: alle nutsvoorzieningen zijn ten laste van de concessiehouder.

Algemene financiële opmerkingen

Met ingang van 1 april 2023 de maandelijkse vergoeding aanrekenen aan Tutti Fratelli vzw met ondernemingsnummer BE0445.854.956 voor een bedrag van 1.704,00 euro per jaar (vrijgesteld van btw) en wordt geboekt op boekhoudrekening 48915710 'R/C OCMW - Huur OCMW patrimonium'. 

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de concessieovereenkomst goed voor het pand gelegen te Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen voor de eerste en tweede verdieping aan vzw Tutti Fratelli met als belangrijkste voorwaarden: 

  • duur: de concessieovereenkomst gaat in op 1 april 2023 voor de duur van één jaar. Als vzw Tutti Fratelli eerder kan wederkeren naar het pand te Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen, wordt de overeenkomst vroegtijdig stopgezet. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar;
  • vergoeding: de basisvergoeding bedraagt 1.704,00 euro per jaar;
  • onderhoud: het huurders- en het eigenaarsonderhoud zijn ten laste van de concessiehouder;
  • nutsvoorzieningen: alle nutsvoorzieningen zijn ten laste van de concessiehouder.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Met ingang van 1 april 2023 aan te rekenen aan

Tutti Fratelli vzw
Lange Gasthuisstraat 26
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer BE0445.854.956
1.704 euro /jaar
(vrijgesteld van btw)
budgetplaats:  4321000000
budgetpositie: 702
functiegebied: 2SBS070202A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2OA080119 
budgetperiode: 2300 - 2400
n.v.t