Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_VB_00035 - Juridische dienst - Gegevensprotocol in het kader van de opvang van dak-en thuislozen tussen OCMW Antwerpen en CAW Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 24/02/2023 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen

Afwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen
2023_VB_00035 - Juridische dienst - Gegevensprotocol in het kader van de opvang van dak-en thuislozen tussen OCMW Antwerpen en CAW Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2023_VB_00035 - Juridische dienst - Gegevensprotocol in het kader van de opvang van dak-en thuislozen tussen OCMW Antwerpen en CAW Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 18 juni 2021 (jaarnummer 196) sloten Stad en OCMW Antwerpen en CAW Antwerpen een gegevensprotocol af.

Dit gegevensprotocol bevat  bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor alle ondersteuningsopdrachten.

Daarnaast dienen in een bijzonder deel van het protocol bepalingen te worden opgenomen die specifiek zijn per ondersteuningsopdracht of afsprakennota.

CAW Antwerpen en Stad en OCMW Antwerpen organiseren samen een permanente nachtopvang waar meerderjarige dak- en thuislozen in Antwerpen terecht kunnen voor een overnachting in een warme en veilige omgeving zodat niemand op straat hoeft te slapen.

Deze samenwerking wordt bevestigd in een afsprakennota tussen de organisaties en veronderstelt een gezamenlijk dossierbeheer waarvoor een gegevensprotocol noodzakelijk is.

Argumentatie

In het kader van de samenwerking en de afsprakennota is er een gegevensprotocol nodig dat de voorwaarden van de gegevensuitwisseling regelt en de nodige garanties biedt rond het respecteren van de privacy wetgeving en de juiste verwerking van persoonsgegevens.

De data protection officers van stad en OCMW Antwerpen enerzijds en van CAW anderzijds verleenden elk een advies voor het bijzonder deel van het protocol tussen CAW Antwerpen en Stad en OCMW Antwerpen in het kader van de opvang van dak- en thuislozen.

Juridische grond

Het gegevensprotocol werd opgemaakt volgens de richtlijnen van Artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het bijzonder deel van het gegevensprotocol tussen OCMW Antwerpen en CAW Antwerpen in het kader van de opvang van dak- en thuislozen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Protocol_bijzonder_daklozen_VB (1).docx