Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_VB_00037 - Stadsuitvaarten - Walter Janssens BVBA - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 24/02/2023 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen

Afwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen
2023_VB_00037 - Stadsuitvaarten - Walter Janssens BVBA - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_VB_00037 - Stadsuitvaarten - Walter Janssens BVBA - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het vast bureau (jaarnummer 271) keurde op 15 oktober 2021 de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor stadsuitvaarten (begrafenis/crematie), op basis van bestek GAC_2020_01160, aan WALTER JANSSENS BVBA, KONTICHSESTEENWEG 46, 2630 AARTSELAAR, met ondernemingsnummer 0453.798.563.

De opdracht heeft betrekking op de uitvaarten (begrafenis/crematie met burgerlijke/religieuze plechtigheid) en het vervoer van overledenen in opdracht van OCMW Antwerpen voor:

  1.  Personen gedomicilieerd in Antwerpen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om zelf een uitvaart te betalen en waarvoor zich geen familie aandient die de uitvaart organiseert.
  2.  Residenten die verblijven in een woonzorgcentrum met tussenkomst van OCMW Antwerpen en met domicilie in Antwerpen waarvoor zich geen familie aandient die de uitvaart organiseert.
  3. Personen zonder domicilie in België (AACB, referentieadres, illegaal), overleden op het grondgebied van OCMW Antwerpen, waarvoor zich geen familie aandient die de uitvaart organiseert.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de globale jaarbon voor het jaar 2023. De jaarbon houdt rekening met een 468 uitvaarten.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het besluit vast bureau van 11 januari 2019 (jaarnummer 6) werden de principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW aangepast.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de vastlegging via bestelbon 4004032279  ten bedrage van 949.595,06 EUR bij de firma Walter Janssens BVBA met ondernemingsnummer 0453.798.563, Kontichsesteenweg 46, 2630 Aartselaar goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Uitvaarten

WALTER JANSSENS

KONTICHSESTEENWEG 46

2630 AARTSELAAR

Ondernemingsnummer

0453.798.563

Iban

BE39733132336019

949.595,06 EUR budgetplaats: 4403015000
budgetpositie: 648230
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2300
4004032279