Terug
Gepubliceerd op 06/03/2023

2023_VB_00052 - Sociale centra - Aanvraag toelage "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan OCMW" - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 03/03/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00052 - Sociale centra - Aanvraag toelage "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan OCMW" - Goedkeuring 2023_VB_00052 - Sociale centra - Aanvraag toelage "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan OCMW" - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De federale regering wil de OCMW’s stimuleren om op basis van het REMI-systeem, zoals ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD), aanvullende financiële steun voorzien voor huishoudens die over een ontoereikend inkomen beschikken.

De programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD MI) lanceert een oproep aan de OCMW's om hieraan deel te nemen.  De uiterste indieningsdatum van het deelnameformulier is 31 maart 2023.

De geïnteresseerde OCMW's zullen een toelage ontvangen om enerzijds een REMI-licentie te bekomen voor een periode van één jaar anderzijds om de toekenning van de aanvullende maatschappelijke dienstverlening op basis van dit meetinstrument te financieren. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 27 april 2020 (jaarnummer 16) het concept voor een nieuwe steunnorm en de toekenning van aanvullende financiële hulp goed. 

Argumentatie

 OCMW Antwerpen maakt reeds gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële hulp toe te kennen. Het deelnemen aan de projectoproep is derhalve een opportuniteit om reeds beslist beleid bijkomend te financieren en evalueren.  

Juridische grond

Koninklijk besluit van 22 januari 2023 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiƫle steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 25 maart 2019 (jaarnummer 27) om de beslissingsbevoegdheid om in te tekenen namens het OCMW-Antwerpen op projectoproepen georganiseerd door een hogere overheid en om daarover overeenkomsten te sluiten met diezelfde overheid, over te dragen aan het vast bureau.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed om deel te nemen aan het project "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan de OCMW's" van de POD MI.

Artikel 2

Het vast bureau keurt goed dat Ingrid Sterckx, manager, het online deelnameformulier indient namens OCMW Antwerpen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.