Terug
Gepubliceerd op 06/03/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 03/03/2023 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2023_VB_00041 - Vast bureau - Zitting vrijdag 24 februari 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00042 - Rechtsgeding - Procedure bewindvoering - Vredegerecht - Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00043 - Rechtsgeding. Schade door derden aan patrimonium - Burgerlijke partijstelling. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00044 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00045 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_VB_00046 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_VB_00047 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_VB_00048 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_VB_00049 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_VB_00050 - Bestelbons - Week 9 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_VB_00051 - Maatschappelijke Hulp - Privacy en informatieveiligheid - Gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met AUHA. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_VB_00052 - Sociale centra - Aanvraag toelage "Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan OCMW" - Goedkeuring

  Goedgekeurd