Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 17/04/2023 - 18:30 Stadhuis De raden (24/04) en voorafgaande raadscommissies (17 april 2023 t/m 20 april 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving
Resilience en Crisismanagement
Stafdienst

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Besloten zitting

Personeel & Organisatie

A-punten

Loopbaancentrum

Politiezone Antwerpen

B-punten

Personeel

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige