Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 17/03/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Juridische dienst

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Juridische Dienst

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Stadsprojecten

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Kinderopvang

Sport

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Financiën

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

B-punten

Interne Audit

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Sociale Interventie

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst