Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 14/04/2023 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Juridische Dienst

Secretariaat van de Algemeen Directeur

A-punten

Secretariaat van de Algemeen Directeur

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Jeugd

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

Stafdienst

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Stafdienst

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

A-punten

Welzijn

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Stadsontwikkeling

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Groen


Publicaties

Besluitenlijst