Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 17/02/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

Personeel

Stafdienst

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Selectiecentrum

B-punten

Loopbaancentrum

Remuneratie en Tijd

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Jeugd

Sport

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

Stafdienst

B-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Interne Audit

A-punten

Interne Audit

Bureau voor Integriteit

B-punten

Bureau voor Integriteit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

B-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

Openbaar Domein

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren


Publicaties

Besluitenlijst