Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 24/02/2023 - 09:00 digitaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Secretariaat van de Algemeen Directeur

B-punten

Secretariaat van de Algemeen Directeur

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Sport

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Pensioenen en Verzekeringen

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

B-punten

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Groen en Begraafplaatsen

Stadsreiniging

Stafdienst

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst