Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 31/03/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Districtswerking

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Secretariaat van de Algemeen Directeur

A-punten

Secretariaat van de Algemeen Directeur

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

Stadsprojecten

B-punten

Bouwprojecten Stad

FIN/JUR

Onderhoud

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

A - IVA Studentenstad

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Resilience en Crisismanagement

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Groen en Begraafplaatsen

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stafdienst

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst