Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 10/03/2023 - 10:00 Stadhuis - contact: BZ_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be

 • HD 1.

  2023_VB_00058 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw – Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2023_VB_00058 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw – Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2023_VB_00053 - Vast bureau - Zitting 3 maart 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00054 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00055 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00056 - OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kleine Beerstraat 2 en Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen - Tijdelijke clustering sociaal centrum Berchem en sociaal centrum Zurenborg. Aanpassingswerken. P002555. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00057 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Koraal vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd