Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

Agenda  gemeenteraad

ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis

De raden (27/03) en voorafgaande raadscommissies (20 maart 2023 t/m 23 maart 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

 • 1.

  2023_GR_00165 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 7 maart 2023-27 maart 2023 - Kennisneming

 • 2.

  2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

 • 3.

  2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

 • 4.

  2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

 • 5.

  2023_GR_00170 - Stedelijk patrimonium. Hollebeekstraat 47, 2660 Hoboken - Strategische aankoop grond. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 6.

  2023_GR_00166 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

 • 7.

  2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 8.

  2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 9.

  2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

 • 10.

  2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 11.

  2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 12.

  2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 13.

  2023_GR_00160 - Klimaat & Leefmilieu - Beleidskader realisatie warmtenetten. Bron- en netstrategie Zuiden - Goedkeuring

 • 14.

  2023_GR_00168 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp - Kennisneming

 • 15.

  2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 16.

  2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

 • 17.

  2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 18.

  2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 19.

  2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 20.

  2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

 • 21.

  2023_GR_00174 - Groepsarchitectuur. Beschut Wonen Antwerpen - Uitkanteling stadspersoneel. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

 • 22.

  2023_GR_00151 - Omgevingsvergunning - Aanwijzen gemeentelijk omgevingsambtenaar - Goedkeuring

 • 23.

  2023_GR_00143 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 168/20 - Goedkeuring

 • 24.

  2023_GR_00144 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 075/20 - Goedkeuring

 • 25.

  2023_GR_00145 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 342/19 - Goedkeuring

 • 26.

  2023_GR_00146 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 307/18 - Goedkeuring

 • 27.

  2023_GR_00147 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 032/20 - Goedkeuring

 • 28.

  2023_GR_00148 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 006/22 - Goedkeuring

 • 29.

  2023_GR_00149 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 007/22 - Goedkeuring

 • 30.

  2023_GR_00150 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning verhoging rente. Dossiernummer 015/21 - Goedkeuring

 • 31.

  2023_GR_00080 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00023 - van raadslid Ilse van Dienderen, Karen Maes aan Bart De Wever, Tom Meeuws, Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 32.

  2023_GR_00083 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00025 - van raadslid Mie Branders aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 33.

  2023_GR_00084 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00026 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Tom Meeuws - Kennisneming

 • 34.

  2023_GR_00091 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00028 - van raadslid Peggy Pooters aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 35.

  2023_GR_00123 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00037 - van raadslid Filip Dewinter aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 36.

  2023_GR_00129 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00038 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 38.

  2023_IP_00037 - Interpellatie van raadsleden Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou: meldpunt discriminatie en racisme

 • 39.

  2023_IP_00038 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: Kielsevest

 • 40.

  2023_IP_00039 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens: stopzetting bouwplannen Kielsevest

 • 41.

  2023_IP_00045 - Interpellatie van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien: Koning auto vs het openbaar vervoer : alleen maar verliezers?

 • 42.

  2023_IP_00048 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Stadsbestuur verwijdert en vervangt vier 'woke'-portretten uit Arenbergschouwburg

 • 43.

  2023_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Verwijdering kunstwerken in Arenbergschouwburg

 • 44.

  2023_MOT_00029 - Voorstel tot motie van raadsleden Niel Staes, Ilse van Dienderen: vrijheid culturele instellingen