Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring 2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 30 december 2021 (jaarnummer 10466) keurde het college de omgevingsvergunning goed voor de infrastructuuraanleg NextGen District.

Rondom de nieuwe wegenis van NextGen District zullen in een latere fase bedrijven installeren.

Argumentatie

De districtsraad van Antwerpen adviseerde op 20 februari 2023 (jaarnummer 12) om de verschillende straten te benoemen als volgt:

  • Baanbrekerstraat;
  • Uitvinderstraat.

NextGen District is een locatie waar bedrijven gehuisvest worden die zullen werken rond innovatie. Innovatie bevat een andere nuance dan uitvinden. Daarom wordt afgeweken van het advies van het district en gekozen voor Innovatiestraat.

Juridische grond

Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
De naamgeving van straten wordt geregeld in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Artikel 4 van het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt de voorschriften betreffende het vaststellen en wijzigen van de naam van openbare wegen en pleinen.

Artikel 7 van het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt dat indien in de naam van openbare wegen en pleinen gebruik wordt gemaakt van een eigennaam, de naamborden een beknopte toelichting van de gekozen benaming bevatten.

Regelgeving: bevoegdheid

Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen.

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Voor het geven van nieuwe straatnamen is het district niet bevoegd, maar het kan op basis van artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur wel advies uitbrengen over zaken die bovenlokaal zijn maar het district aanbelangen.

Fasering


orgaandatum
aanvraag straatnaamgeving
februari 2022
voorstel vanuit het districtdistrictsraad20 februari 2023
voorlopige goedkeuringgemeenteraad27 maart 2023
openbaar onderzoek
april 2023
definitieve goedkeuringcollegemei 2023

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om, onder voorbehoud van mogelijke bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, de straten van het NextGen project te benoemen als:

  • Baanbrekerstraat;
  • Innovatiestraat.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om een openbaar onderzoek te openen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Plan NextGen.png