Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met hetzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

De projectuitvoerder biedt een nieuwe vorm van werken aan voor en met kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen en in situaties van Intrafamiliaal geweld:

  • Het is aangetoond dat fysieke beweging ook een grote invloed heeft op het emotionele en psychische welzijn van mensen. Circus kan een sterk effect hebben op erg veel verschillende vlakken in de (zelf-)beleving van jongeren. 
  • Er wordt gewerkt in een unieke, veilige situatie om voor kwetsbare jongeren een veilige omgeving te vormen en tot een individueel én een sociaal leertraject te komen, zonder dat het op een ‘schoolse’ lijkt.

De methodiek Hoop wordt verwerkt in een circuskamp. Deze methodiek is wetenschappelijk gevalideerd om met trauma’s om te gaan en heeft een positief effect op het mentale welzijn. Uit de evaluatie van het aanbod in 2021, blijkt de nood aan langere voor- en natrajecten voor de participerende kinderen. Er wordt voorzien in een jaarlijkse ondersteuning van 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar 

BudgetadresOntvangerVorig bedragWijzigingNieuw bedrag
20232HMS040501A00000Ell Circo D'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR
20242HMS040501A00000Ell Circo d'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR
20252HMS040501A00000Ell Circo D'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR


De toekenning aan het project Kamp Hoop, uitgevoerd door Ell Circo d’ell Fuego vzw, wordt gerealiseerd door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen: 

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

20235361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR
Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)596.924,64 EUR
- 15.000,00 EUR581.924,64 EUR
20245361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR
Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)
608.862,80 EUR
- 15.000,00 EUR593.862,80 EUR

2025

5361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR

Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)

621.040,16 EUR

- 15.000,00 EUR

606.040,16 EUR

De vermindering bij VAGGA vzw betreft middelen die voorzien waren in het kader van wijkwerking op maat voor Deurne-Noord. Het project werd negatief geëvalueerd waardoor beslist werd om het project niet meer te verlengen. De middelen waren wel reeds gereserveerd voor VAGGA vzw tot einde legislatuur.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld via aparte collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn
4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS040501 - Drugpreventie en drughulpverlening

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verhoging van de ondersteuning aan Ell Circo D'ell Fuego, ondernemingsnummer 0865.059.460, met een bedrag van jaarlijks 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verlaging van de ondersteuning aan Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheid Antwerpen vzw (VAGGA), ondernemingsnummer 0473.488.474 met een bedrag van jaarlijks 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.