Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming 2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen telde in 2022 negen milieucoördinatorplichtige inrichtingen. De milieucoördinatoren van deze inrichtingen werden officieel aangesteld door het college op 29 september 2017 (jaarnummer 8551). Einde 2022 was er één inrichting niet meer milieucoördinatorplichtig, met name de Gerlachekaai. De milieucoördinator moet een jaarverslag opmaken met een overzicht van de door hem/haar uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan gegeven wordt. De adviezen van de externe milieucoördinator en van de afdeling Onderhoud/Expertise van AG Vespa werden geïntegreerd opgenomen in dit jaarverslag.

Inrichting

Bedrijfseenheid

Aanstelling
verslagjaar

Klasse

Milieucoördinator
type

Serrecomplex
Neerlandweg z/n
2610 Wilrijk

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

B

Stelplaats
Straalstraat 1
2070 Merksem

Stadsbeheer en Stadsontwikkeling

Bruno Goossens

1

A

Stelplaats
Generaal Armstrongweg 11 – Kielsbroek 32
2020 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

B

Slibdroogveld
Boombekelaan z/n
2660 Hoboken

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

A

Museum aan de Stroom (MAS) Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving

Bruno Goossens

 

1

B

Recyclagepark Linkeroever
Blancefloerlaan 179B
2050 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

B

Droogdokkensite
Droogdokkenweg
2030 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

A

Was- en overslagplaats
De Gerlachekaai 50
2000 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

A

Recyclagepark Berchem
Arbeidersstraat 2a
2600 Berchem

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

A


Op het Hoog Overleg Comité (HOC) van woensdag 22 maart wordt het jaarverslag van de milieucoördinator ook ter kennisname voorgelegd aan de afgevaardigden van de overheid en de representatieve vakbonden.

Argumentatie

De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, Artikel 3.2.2.§3).

Juridische grond

De verplichtingen rond het aanstellen van een milieucoördinator zijn terug te vinden in subafdeling 4.1.9.1 van Vlarem II. Deze subafdeling vermeldt ook de taken van de milieucoördinator. Het opstellen van een jaarverslag is één van deze taken.

Regelgeving: bevoegdheid

De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt dat het verslag van de milieucoördinator ter kennisneming moet voorgelegd worden bij de ondernemingsraad (in dit geval de gemeenteraad), de bedrijfsleiding (college van burgemeester en schepenen) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (Hoogoverlegcomité).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de milieucoördinator van exploitatiejaar 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.