Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan nu 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 6 2020-2025/gemeenteraadsbesluit van 28 november 2022 (jaarnummer 665) werd aan Beweging 111, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0654.764.846 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 52.000,00 euro voor het project Vast-Goed. De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden.

Stad Antwerpen wil de sociale cohesie in de wijken versterken via de uitbouw van een netwerk van organisaties gericht op kleinschalige ontmoeting en zet daarom onder meer in op de aanwezigheid van voldoende infrastructuur voor verenigingen om samen te gebruiken en te beheren. Beweging 111 draagt met het project Vast-Goed bij tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

Argumentatie

Om ruimte voor socio-culturele buurtverenigingen te ontsluiten gaat Beweging 111 vzw binnen de afsprakennota Vast-Goed op zoek naar leegstaande of onderbenutte ruimtes in verschillende buurten in de stad, waaronder Borgerhout. Hier heeft de ontvanger toezegging gekregen om gedeeld ruimtegebruik te ontwikkelen in de ruimtes naast de kerk op het Koxplein. Zij betalen voor het gebruik van deze nieuwe locatie een huurprijs. Om deze locatie laagdrempelig open te stellen aan vereniging, mogen deze kosteloos gebruik maken van de ruimtes. De stad wil daarom ondersteuning bieden in het dragen van de huurkost.

Exploitatietoelage aan Beweging 111 vzw:

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

5403520000

 

 

 

2HMS060201A00000

6496800

Vast-Goed

Beweging 111 vzw

8.000 EUR

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (SAS) 

1.185.782,52 EUR

- 8.000,00 EUR

1.177.782,52 EUR


Beweging 111 vzw -Verhoging voor project Vast-Goed

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Beweging 111

52.000,00 EUR

+8.000,00 EUR

60.000,00 EUR


Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van 8.000,00 EUR aan Beweging 111 vzw, Nationalestraat 111, 2000 met ondernemingsnummer 0654.764.846 voor een addendum bij het project Vast-Goed.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.