Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepaste meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor onderstaande organisaties in het kader van deze oproepen.

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.
Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien. De stad Antwerpen zal de overgangsfase en de bijhorende subsidie gebruiken om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1132) keurde het college de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten' goed. Op 13 mei 2022 (jaarnummer 3865) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod' goed. De volgende organisaties beantwoordden aan de voorwaarden en werden geselecteerd: Ankerwijs vzw, De Speelvogels vzw, das Kunst vzw, Gekkoo vzw, Rekker vzw en Karel de Grote Hogeschool vzw.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 04681) keurde het college een herhaling van deze oproep goed. Op 25 november 2022 (jaarnummer 09358) keurde het college het resultaat van deze tweede oproep goed. De volgende organisaties beantwoordden aan de voorwaarden en werden geselecteerd: Heyo vzw, Koraal vzw en Stormkop vzw.

Op 15 april 2022 (jaarnummer 3012) keurde het college de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. 

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5217) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. De volgende organisatie beantwoordde aan de voorwaarden en werd geselecteerd: Trx vzw.

Argumentatie

Ankerwijs vzw (De Woonboot) start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 5.500,00 EUR voorzien. Met Ankerwijs vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

das Kunst vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 6.000,00 EUR voorzien. Met das Kunst vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Gekkoo vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 25.000,00 EUR voorzien. Met Gekkoo vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Heyo vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 9.000,00 EUR voorzien. Met Heyo vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Karel de Grote Hogeschool vzw (Kamp Zuid) start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 3.000,00 EUR voorzien. Met Karel de Grote Hogeschool vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Koraal vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 40.000,00 EUR voorzien. Met Koraal vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Rekker vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 800,00 EUR voorzien. Met Rekker vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Speelvogels vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 5.000,00 EUR voorzien. Met Speelvogels vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Stormkop vzw start in de kerstvakantie 2022-2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 2.000,00 EUR voorzien. Met Stormkop vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Trx vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 15.000,00 EUR voorzien. Met Trx vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de  ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van deze organisaties is voorzien op onderstaand boekingsadres. Deze ondersteuning is afkomstig van nog te bepalen ondersteuningskrediet.

Budgetplaats

5112500000 

Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
Subsidie

SBT11259

FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode

2300


De ondersteuning voor Trix vzw is voorzien op onderstaand boekingsadres. Deze ondersteuning is afkomstig van nog te bepalen ondersteuningskrediet.

Budgetplaats5112500000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
SubsidieSUB_NR
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode 2300

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 5.500,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Ankerwijs vzw, Jan Moorkensstraat 54, 2600 Berchem, BE 0537.633.683 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 6.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan das Kunst vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, BE 0469.492.668 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 25.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen, BE 0406.695.957 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 9.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Heyo vzw, Zwaantjesstraat 33, 9090 Melle, BE 0877.974.714 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 3.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Karel de Grote Hogeschool vzw, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE 0458.402.105 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 40.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, BE 0408.499.464 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 800,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Rekker vzw, Callensstraat 26, 2600 Antwerpen, BE 0719.662.695 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 5.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan De Speelvogels vzw, Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, BE 0589.953.802 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 2.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Stormkop vzw, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen, BE 0725.853.770 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 10

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 15.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Trx vzw, Noordersingel 28, 2140 Borgerhout, BE 0863.995.034 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 11

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.