Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, inclusief de lijst met nominatief toegekende ondersteuningen per beleidsdoelstelling.

Het college keurde op 17 februari 2023 (jaarnummer 900) de afsprakennota met AGSO - De Kameleon voor het pilootproject Individueel Aangepast Curriculum goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen gaat een nieuw engagement aan met Stedelijke Basisschool De Kameleon, behorend tot de scholengroep Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) (ondernemingsnummer: 0824.037.071) omdat Vrije Basisschool De Reuzenpoort, behorend tot de scholengroep vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA) (ondernemingsnummer: 0406.726.146) uit het project is gestapt op 20 oktober 2022. De netoverschrijdende stuurgroep heeft op de vergadering van 21 oktober 2022 besloten om de bestaande projectmiddelen te gebruiken voor een extra pilootschool.

Het college heeft de aanwendingsvoorwaarden vastgelegd op 17 februari 2023 (jaarnummer 900) voor de ondersteuning in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd deze ondersteuning nog niet voorzien. De gemeenteraad moet de opname ervan in de nominatieve lijst goedkeuren.

Ontvanger
Bedrag
Waarvoor
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - De Kameleon49.500,00 EURproject Individueel Aangepast Curriculum

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor deze ondersteuning zijn voorzien op volgend boekingsadres: 2LWS020101A00000/5117000000/6496430/SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 49.500,00 EUR aan Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0824.037.071) (NOA De Leerexpert - Stedelijke Kleuterschool De Kameleon, Constant Permekestraat 2, 2020 Antwerpen) voor pilootproject Individueel Aangepast Curriculum voor het jaar 2023, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.