Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 6 (2020-2025) van 28 november 2022 (jaarnummer 665) werd aan De Kompaan vzw, Sergeyselsstraat 16, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0759.634.516 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 100.000,00 euro voor de investeringen in hun gebouw in de Sergeyselsstraat. De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden.

Oorspronkelijk zouden de investeringsmiddelen voor De Kompaan vzw ingezet worden voor hun huidige gebouw in de Sergeyselsstraat 16. Er waren plannen om het gebouw aan te kopen. Hier ziet De Kompaan vzw nu echter van af. De Kompaan vzw zal in 2023 verhuizen naar de gebouwen van Rataplan vzw en een nauwe samenwerking opstarten met Rataplan vzw. Hiervoor dienen er infrastructurele werken te gebeuren aan het gebouw zodat de werking van De Kompaan vzw kan plaatsvinden in de gebouwen van Rataplan vzw. Aangezien de middelen voor de werking van De Kompaan vzw nu zullen worden gebruikt voor het gebouw van Rataplan vzw, dienen de middelen nu overgedragen te worden van De Kompaan vzw naar Rataplan vzw.

Argumentatie

Omwille van de verhuis van De Kompaan vzw naar Rataplan vzw, dienen de middelen die eerst bestemd waren voor het gebouw van De Kompaan vzw, 100.000,00 euro overgedragen te worden naar Rataplan vzw, met het doel om de werking van De Kompaan vzw uit te bouwen in het gebouw van Rataplan vzw.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

664800

De Kompaan vzw

100.000,00 EUR

- 100.000,00 EUR

0,00 EUR

Rataplan vzw  -infrastructuurwerken 


De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 100.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Rataplan vzw, Wijnegemstraat 27, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0458.597.588 voor infrastructuurwerken die maken dat de werking van De Kompaan vzw kan plaatsvinden in de gebouwen van Rataplan vzw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.