Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_IP_00037 - Interpellatie van raadsleden Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou: juridische praktijktesten, handhaving en meldpunten discriminatie en racisme

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00037 - Interpellatie van raadsleden Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou: juridische praktijktesten, handhaving en meldpunten discriminatie en racisme 2023_IP_00037 - Interpellatie van raadsleden Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou: juridische praktijktesten, handhaving en meldpunten discriminatie en racisme

Motivering

Indiener(s)

Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou

Gericht aan

Karim Bachar

Tijdstip van indienen

vr 10/03/2023 - 13:04

Toelichting

Geachte schepen,

Naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme, leggen we u een aantal vragen voor rond 2 noodzakelijke acties in het antidiscriminatiebeleid van de stad.

Juridische praktijktesten op de huurwoningenmarkt

De stad startte in 2020 sensibiliserende praktijktesten op de huurwoningenmarkt op. Onderzoekers van de VUB zochten uit of bepaalde groepen worden gediscrimineerd bij het zoeken van een woning op de huurmarkt. In 17% van de huuradvertenties werden kandidaten met een Marokkaanse, Turkse, Roemeense of Congolese naam niet uitgenodigd, terwijl gelijkwaardige kandidaten met een Belgische naam wel werden uitgenodigd. Dat is regelrechte discriminatie op basis van etnische herkomst en dus onversneden racisme. 2 jaar later, in 2022 bleek dit aantal gedaald naar 10%. Dat lijkt een voorzichtige verbetering, maar de discriminatie is niet weg. Volgens de onderzoekers kan het onderzoek zelf, de sensibiliseringsacties en bijhorende media-aandacht een ontradend effect gehad hebben. Tegelijkertijd spreekt het onderzoek van een mogelijke verschuiving én een onderschatting van de werkelijkheid. Er is dus geen reden tot berusting. Er is alleen reden tot verdere actie.

  • Hebt u de ambitie om juridische praktijktesten in te voeren?
  • Hebt u plannen om de handhaving op te drijven? 

Laagdrempelig meldpunt discriminatie

het Vlaams Mensenrechteninstituut neemt vanaf 15 maart de opdrachten van Unia over.

Het lokaal meldpunt van Unia verhuisde drie jaar geleden naar het justitiepaleis. 

  • Is het lokaal meldpunt van Unia in Antwerpen nog operationeel? Wat is de toekomst daarvan? Werkt het stadsbestuur daarmee samen?
  • U ging als schepen inzetten op laagdrempelige meldpunten. En u was een project opgestart om een eigen stedelijk meldpunt te creëren. Hoe ver staat het daarmee?
  • Is, op de dag van het beantwoorden van deze vragen, het Vlaams Mensenrechteninstituut al operationeel?
  • Waar en op welke manier kan je in Antwerpen momenteel met je discriminatieklachten terecht? Hoe gaan mensen weten waar ze terecht kunnen en waarvoor? Vindt u het aanbod voldoende laagdrempelig?
  • Zijn er plannen om organisaties die werken met de doelgroepen te informeren en te betrekken?

In het bestuursakkoord staat deze actie: "De politie werkt beleidsmatig aan een vlotte melding en een goede behandeling van interne en externe klachten over integriteit, racisme, discriminatie en antisemitisme."

  • Wat is hier ondertussen rond gebeurd?

Hartelijk dank,
Yasmia Setta en Nordine Saidi Mazarou