Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring 2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 26 september 2022 (jaarnummer 34) tot verkoop van vijf woonhuizen in de wijk 'Moretusburg' te Hoboken aan de nv Umicore voor een bedrag van 1.219.775,00 EUR. De verkoopakte werd verleden op 18 november 2022. 

Deze woningen werden lange tijd ter beschikking gesteld aan de vzw De Vliering/Multiversum en aangewend als zogenaamde Kadans-woningen (Ketenaanpak Dak- & Thuislozen stad Antwerpen), waarbij aan kwetsbare personen tijdelijk geschikt onderdak wordt aangeboden. De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen wenst ter vervanging van deze woningen over te gaan tot aankoop van nieuwe wooneenheden.

Argumentatie

AG Vespa heeft een prospectie uitgevoerd op basis van volgende door de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening opgegeven criteria:

  • appartementsblok met vijf à negen éénslaapkamer-appartementen; 
  • de wooneenheden mogen geen deel uitmaken van een vereniging van mede-eigenaars; 
  • bij voorkeur gelegen in de wijk Luchtbal of de districten Deurne-Zuid of Berchem, of aan de rand van de stad, maar niet in de postcode 2060, het district Hoboken of het stadscentrum; 
  • het centrum van de stad en de postcode 2060 dienen vlot bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer.

AG Vespa heeft op basis van de opgegeven criteria een pand geselecteerd gelegen Duivelshofstraat 2 te 2140 Borgerhout, op de hoek met de Gitschotellei, kadastraal gekend onder Antwerpen 26ste afdeling, Borgerhout 3de afdeling, sectie B, nummer 899D6 P0000 met een oppervlakte van 174 m². 

Het appartementsgebouw gelegen Duivelshofstraat 2 te 2140 Borgerhout bestaat uit een handelsgelijkvloers met woonst en zes éénslaapkamer-appartementen verspreid over drie verdiepingen.  Alle appartementen werden in 2022 volledig vernieuwd en zijn dus instapklaar. Er is voldoende aanbod aan openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving met een tramlijn in de Gitschotellei. Het gebouw behoort tot één eigenaar, er is dus geen vereniging van mede-eigenaars. Het gehele gebouw staat momenteel leeg en is dus niet verhuurd. Hieruit blijkt dat het gebouw voldoet aan alle voormelde criteria.

AG Vespa heeft de onderhandelingen met de eigenaar gevoerd en een akkoord bereikt voor een bedrag van 1.390.000,00 EUR. De afdeling Landmeten en schatten van AG Vespa adviseert deze prijs gunstig.

Regelgeving: bevoegdheid

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019 - 2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. 

Artikel 6, § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652): "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur: "Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b

Algemene financiële opmerkingen

Deze aankoop wordt gefinancierd vanuit het vastgoedfonds. De opbrengst van de verkoop van de woningen in de wijk 'Morerusburg' voor een bedrag van 1.219.775,00 EUR en zal worden doorgestort op 2300/4291520000/260I/2SBS070203A00000/SBT11165/2OA080119.

Zowel het voorschot van 10% op het aankoopbedrag als het saldo van het aankoopbedrag worden voorzien in 2023. Dit is voorzien op budgetpositie 221 en 220 (zie BB 4005545051 positie 10 en 20).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het gebouw gelegen Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout, kadastraal gekend onder Antwerpen 26ste afdeling, Berchem 3de afdeling, sectie B, nummer 899D6 P0000, met een oppervlakte van 174 m² voor een bedrag van 1.390.000,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Voorschot - aandeel gebouw

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196
97.300,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300

4005546051
Voorschot - aandeel grond

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196

41.700,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 220

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051

Aankoop pand - aandeel gebouw

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196


875.700,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051
Aankoop pand - aandeel grond

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196
375.300,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 220

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051

Aandeel onroerende voorheffing
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
rekeningnummer: BE65 3200 4124 7096

3.000,00 EURBudgetplaats: 5291500000
Budgetpositie: 640
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2300
4505149361

Aktekosten en ereloon
aan notaris Patrick Vandeputte bv,
Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196


5.000,00 EUR
Budgetplaats: 5291500000
Budgetpositie: 613
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2300
4505149364