Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_IP_00048 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Stadsbestuur verwijdert en vervangt vier 'woke'-portretten uit Arenbergschouwburg

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00048 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Stadsbestuur verwijdert en vervangt vier 'woke'-portretten uit Arenbergschouwburg 2023_IP_00048 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Stadsbestuur verwijdert en vervangt vier 'woke'-portretten uit Arenbergschouwburg

Motivering

Indiener(s)

Sam Van Rooy

Gericht aan

Nabilla Ait Daoud

Tijdstip van indienen

do 16/03/2023 - 11:31

Toelichting

Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud gebiedt de Arenbergschouwburg om vier foto's/portretten van fotograaf Mous Lamrabat uit de gerenoveerde trappenhal te verwijderen en opnieuw te vervangen door de oorspronkelijke historische schilderijen, die er aanvankelijk hingen. De oorspronkelijke historische schilderijen betreffen - onder meer? - die van de 16de-eeuwse Antwerpse burgemeester Filips van Marnix, ondernemer Gilbert van Schoonbeke en Pieter Appelmans, een van de architecten van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

De vier foto's/portretten, waarvan er twee een vrouw die gehuld is in de islamitische sluier weergeven en één een vrouw die gehuld is in iets dat zeer sterk lijkt op de islamitische sluier, worden verplaatst naar andere plekken in de schouwburg. Eén van de portretten van een vrouw gehuld in de islamitische sluier werd reeds weggehaald en komt nu prominent in de inkomhal te hangen. De drie andere foto’s worden verplaatst in de paasvakantie en zouden uiteindelijk in vernieuwde foyer komen te hangen. De portretten waren naar verluidt bedoeld om "een diversere en hedendaagse look" te geven aan de (gerenoveerde trappenhal van de) Arenbergschouwburg. De recent opgestapte Arenbergdirecteur Milan Rutten stelde daarover (het afgelopen najaar in ‘Gazet van Antwerpen’): "Onze hal hing dus vol witte oude mannen. Die weerspiegelen het stadsbeeld van vandaag niet."

Luk Lemmens, Antwerps gedeputeerde en lid van de raad van bestuur van de culturele instellingen Antwerpen, bond de kat de bel aan: "Ik heb geen probleem met het initiatief om de diversiteit van de stad tot uiting te brengen in de Arenberg, ook niet als het om vrouwen met hoofddoek gaat. Waar ik het wel moeilijk mee heb, is dat schilderijen worden verwijderd die tot de erfgoedwaarde behoren van de statige trappenhal in de Arenberg. Ze zijn misschien niet beschermd, maar ze horen daar wel te hangen. Dit is ons erfgoed. Het stoort mij dat men het beeld van blanke mannen wil doen verdwijnen. Zo probeert men de geschiedenis te wissen onder druk van de wokecultuur die een groep van intellectuelen aanhangt. Ik verzet mij tegen het herschrijven van de geschiedenis."

Bevoegd cultuurschepen Nabilla Ait Daoud, trad hem bij en reageerde desgevraagd als volgt: "Het uitwissen van het verleden is waanzin. Aan deze cancel culture doe ik niet mee. Het gaat hier niet zomaar om schilderijen van blanke mannen die zijn weggehaald, maar om historische figuren die onze stad mee groot hebben gemaakt." De schepen benadrukte evenwel dat ze de foto’s van Lambarat niet "woke" vindt, meer nog: "Ik vind die portretten fantastisch. Ze tonen onze stad in al haar diversiteit, hoofddoek of niet. Het gaat mij over een directeur, een ambtenaar van Antwerpen, die op eigen houtje historische schilderijen laat weghalen."

Hoe is deze beslissing precies tot stand gekomen? Staat het voltallige stadsbestuur achter deze beslissing? Waarom zouden deze vier portretten, waarvan twee met de islamitische sluier en één met iets dat zeer sterk lijkt op de islamitische sluier, "de stad in al haar diversiteit tonen", zoals de schepen beweert? Waarom zegt schepen Ait Daoud dat ze die portretten fantastisch vindt, terwijl minstens de helft daarvan de islamitische sluier toont en normaliseert, terwijl dat een eeuwenoud vestimentair symbool van de islam is dat - volgens de heilige islamitische bronnen Koran en de Hadith - vrouwenonderdrukking symboliseert en waar al eeuwenlang elke dag opnieuw vele miljoenen meisjes en vrouwen mentaal dan wel fysiek onder lijden - ook in onze stad?

Staan er nog zulke anti-wokeacties van het stadsbestuur - of van de N-VA-vleugel binnen het stadsbestuur - op de planning? Zo ja, welke? Wil het stadsbestuur een overzicht maken van alle mogelijke woke- en cancelinvloeden in Antwerpen? Zo neen, waarom niet? In de krant GVA tekende Sacha Van Wiele op dat "volgens sommigen de portretten ook ‘te islamitisch’ waren". Is er iemand in het stadsbestuur of in de N-VA die zich in deze woorden herkent? Tot slot: kan Arenberg deze beslissing van het stadsbestuur terugdraaien?