Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar 2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar

Motivering

Indiener(s)

Sam Van Rooy

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

wo 22/03/2023 - 07:56

Toelichting

Aanvankelijk stond komende vrijdag 31 maart in de zaal De Roma een zogenaamde 'Queer Iftar' gepland, dat is een iftar voor LGBTQ+-moslims. Afgelopen dinsdag 21 maart communiceerden De Roma en medeorganisator Merhaba echter dat dit evenement afgelast wordt. Men laat weten dat er, ik citeer: “onrustwekkende signalen binnenkwamen, die ons doen beslissen om het evenement uit veiligheidsoverwegingen te cancelen. Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair.” 

Uit de krant vernamen we dat “de organisatie van het evenement in bepaalde moslimkringen kwaad bloed zette. Er liepen de voorbije weken dan ook - vooral op sociale media - heel wat kwade en onvriendelijke reacties over de ‘Queer Iftar’ binnen. De organisatie besliste daarop - op eigen houtje, niet op aangeven van de politie - om het evenement uit veiligheidsoverwegingen af te blazen.”

Deze afgelasting, die allicht het rechtstreekse gevolg is van intimiderend moslimfundamentalisme of zelfs jihadterreurdreiging, is bijzonder onrustwekkend te noemen. Het doet denken aan de vele geïslamiseerde landen in Afrika en het Midden-Oosten, waar dit soort evenementen per definitie niet openlijk kan plaatsvinden en LGBTQ+-moslims gecriminaliseerd en bedreigd worden of zelfs de doodstraf riskeren. De kiemen daarvan zien we dus vandaag ook bij ons, wat symptomatisch is voor de islamisering van onze samenleving.

Naar aanleiding van deze bijzonder onrustwekkende afgelasting, die compleet haaks staat op onze cultuur en onze vrije samenleving, graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Zijn het stadsbestuur, de politie en/of het OCAD ondertussen op de hoogte gesteld van de “onrustwekkende signalen” die de organisatoren hebben ontvangen, van de “kwade en onvriendelijke reacties” en/of van concrete moslimfundamentalistische bedreigingen? Wat is precies de inhoud ervan, zijn er daders in beeld? In welke moslimkringen zette dit evenement precies kwaad bloed? Zijn deze groepen in beeld, zijn ze gelinkt aan bepaalde moskeeën of Koranscholen?

2. Is er ondertussen (nog) contact geweest tussen de organisatoren (De Roma, Merhaba) en het stadsbestuur of de politie? Zo ja, wat werd er precies besproken?

3. Heeft het stadsbestuur en/of de politie contact opgenomen met de organisatoren om hen voor te stellen het evenement toch te laten plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen dan wel politionele bijstand? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de reactie van de organisatoren?

4. Is er contact geweest met minister van Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers, die aankondigde dat hij actie zou ondernemen om het evenement alsnog te laten plaatsvinden?